Case Studies

Sieć, połączenie oddziałów


Wyzwanie - zaproponować i uruchomić system, który ma połączyć dwie oddalone jednostki oraz umożliwić pracę w następujących obszarach: centralne zarządzanie dostępem do zasobów i usług  dla użytkowników, wspólny system poczty elektronicznej , wspólna baza kontaktów, wspólny kalendarz, serwer plików, możliwość zdalnej pracy w systemie

Rozproszony system sprzedaży towarów / usług


Wyzwanie - wdrożyć system sprzedaży we wszystkich oddziałach firmy, który charakteryzowałby się następującymi cechami: wspólna baza kontrahentów, towarów, rozliczeń, stanów magazynowych, wspólna polityka linii kredytowej dla kontrahenta we wszystkich oddziałach, wspólna centralna polityka uprawnień dla użytkowników, elektroniczny przepływ dokumentów pomiędzy oddziałami.

Offlinowy obrót opakowaniami zwrotnymi


Wyzwanie - Zaproponować i uruchomić system do obsługi opakowań zwrotnych o niskiej rotowalności. Założenia systemu: ze względów technicznych system powinien działać offline (bez dostępu do bazy danych z magazynu), synchronizacja z główną bazą danych nie powinna odbywać się częściej niż raz dziennie, system powinien wykorzystywać czytniki kodów kresowych zamontowanych na wózkach widłowych

Interfejs JBR Rogowiec "Rowil" <-> Symfonia


Wyzwanie - zaproponować i uruchomić system do wymiany dokumentów pomiędzy JBR Rogowiec "Rowil" a Symfonia

Modernizacja sieci komputerowej, rejestracja i autoryzacja połączeń internetowych


Wyzwanie - Modernizacja sieci lokalnej w hotelu i rozdzielenie jej od sieci publicznie dostępnej: Dostęp do zasobów w sieci lokalnej powinien być autoryzowany przez kontroler domeny. Dostęp do sieci publicznie dla gości, umożliwiającej przeglądanie zasobów internetowych powinien być autoryzowany oraz ruch powinien być logowany. Dostęp z sieci publicznej do sieci biurowej powinien być zabroniony

Budowa sieci WiFi i rejestracja połączeń internetowych


Wyzwanie - Rozbudowa sieci WiFi w hotelu oraz zabezpieczenie przed niezautoryzowanym dostępem: Hotelowa sieć prywatna powinna być oddzielona od sieci publicznej. Dostęp do Internetu dla gości powinien być dostępny we wszystkich budynkach (nie ma zbudowanej sieci pomiędzy budynkami). Podgląd podpiętych wideo rejestratorów powinien być możliwy wyłącznie z sieci prywatnej z budynku A. Dostęp do części publicznie sieci dla gości, umożliwiającej przeglądanie zasobów internetowych powinien być autoryzowany oraz ruch powinien być logowany. Dostęp z sieci publicznej do sieci prywatnej powinien być zabroniony.

Faks elektroniczny


Wyzwanie - Wdrożyć elektroniczny systemu wysyłania i odbierania faksów. Cechy systemu: Możliwość wysłania dokumentów z komputerów przy użyciu funkcji "Drukuj". Powiadomienie na pocztę elektroniczną o przychodzących dokumentach. Powiadomienie na pocztę elektroniczną o zmianie statusu wysłanego dokumentu. Możliwość zwielokrotnienia urządzeń faksowych w celu poszerzenia przepustowości.

Interfejs Autodesk Inventor <-> System ERP


Wyzwanie - Opracować oprogramowanie, które na podstawie złożenia z Autodesk Inventora stworzy drzewo BOM w systemie ERP wraz z parametrami materiałowymi i technologicznymi.

Rozszerzenie funkcjonalności analogowej centrali PBX o VoIP


Wyzwanie - Podłączenie nowych użytkowników do analogowej centrali PBX w odległych lokalizacjach..

Rozszerzenie zasięgu sieci bezprzewodowej WiFI - Mikrotik Mesh


Wyzwanie - Wykonanie instalacji rozszerzającej zasięg sieci bezprzewodowej dla aplikacji Kelner firmy GiP...