Nasza oferta


S.W.P ® System zarządzania produkcją - Program klasy ERP - Oprogramowanie dla firm


Autorski system zarządzania produkcją MRP II z możliwością rozbudowy do oprogramowania klasy ERP. Napisany w technologii .NET dla Windows. Oprogramowanie oparte o otwartą bazę danych PostgreSQL pracującą pod kontrolą systemu Linux. Tani hardware, niewygórowana cena na tle konkurencji.


System ERP


Zarządzanie produkcją w systemie opiera się na następujących elementach:

Obieg dokumentów

Zarządzanie produkcją - obieg dokumentów


Punktem wyjścia dla zleceń produkcyjnych jest analiza sprzedaży lub otwarte zamówienia sprzedaży. Zarejestrowane i zatwierdzone zamówienia sprzedaży mogą być przekształcone w zlecenia produkcyjne. Każdy z produkowanych towarów posiada co najmniej jeden wzornik wykonania tak zwaną technologię. Technologia zawiera informacje na temat potrzebnych materiałów do wykonania danego elementu oraz o liście niezbędnych gniazd produkcyjnych wraz z czasami i kosztami wykonania. Technologie wykonania można łączyć ze sobą na schemacie wykonania tworzą drzewo BOM. Zarejestrowane zlecenia produkcyjne przyjmują domyślny status "W przygotowaniu". Na tym etapie można sprawdzić zapotrzebowanie materiałowe na dane zlecenie i w razie potrzeby wygenerować zlecenie zakupu na towar. Po zmianie statusu na "Produkcja" zlecenie produkcyjne pojawia sie we wszystkich kolejkach gniazd produkcyjnych powiązanych z danym zleceniem. Za pomocą mechanizmów harmonogramowania można określić priorytety poszczególnych zleceń. Po przesunięciu towarów pod zlecenie dokumentami RW z magazynu może nastąpić produkcja. Wyprodukowany towar jest przyjmowany na stany magazynowe dokumentami PW, po czym może być wydany klientowi dokumentem WZ.

Magazyn


Program umożliwia generowania standardowych dokumentów magazynowych PZ, PW, RW, WZ, MM oraz zleceń na te dokumenty. Zlecenia na dokumenty mają zastosowanie w systemie wyposażonym w czytniki kodów kreskowych.

Zamówienia sprzedaży


W zamówieniach sprzedaży zarejestrowane są zapotrzebowania klientów na nasze towary. Każdy z wierszy dokumentu zawiera informacje takie jak

Technologia


W zamówieniach sprzedaży zarejestrowane są zapotrzebowania klientów na nasze towary. Każdy z wierszy dokumentu zawiera informacje takie jak

Zlecenia produkcyjne


Zlecenie produkcyjne jest to dokument określający sposób wykonania danego towaru. Może być stworzone na kilka sposobów

Statusy zleceń produkcyjnych


W systemie istnieje parę predefiniowanych statusów zleceń:

Statusy gniazd produkcyjnych


Każde z gniazd produkcyjnych może znajdować się w dowolnym statusie niezależnie od statusu samego zlecenia produkcyjnego.

System zarządzania produkcją  System zarządzania produkcją  System zarządzania produkcją