Teleinformatyka


      W nowoczesnej firmie komunikacja wewnątrz firmy i ze światem zewnętrznym jest niezbędnym elementem prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wychodzimy naprzeciw tym wymaganiom, projektując i wdrażając sieci teleinformatyczne oparte na centralach IP-PBX (Siemens, Cisco i Avaya). W dobie Internetu centrale IP-PBX zastępują stare centrale PBX.


(HiPath) Integracja telefonii internetowej (VoIP) z istniejącą siecią teleinformatyczną pozwala na znaczne obniżenie kosztów połączeń, elastyczność i szereg innych korzyści:

- Szybkie i proste rozszerzanie systemu o kolejne stanowiska abonenckie,
- Dynamiczne blokady połączeń,
- Zaawansowane usługi głosowe (IVR),
- Telekonferencje,
- Zintegrowana poczta głosowa, fax to email, muzyka na podtrzymaniu (music on hold),
- Możliwość zarządzania centralą z każdego miejsca poprzez interfejs WWW.