• Partner24 Sp. z o.o. | ul. Fordońska 87 | 85-719 Bydgoszcz

Przygotowanie firmy do certyfikacji AEO

Nasza firma zakończyła projekt związany z przygotowaniem naszego klienta do uzyskania certyfikatu AEO.  Pozwolenia AEO (ang. Authorised Economic Operator) pozwala przedsiębiorcom korzystać z ułatwień odnoszących się do kontroli celnej i procedury uproszczonej dla towarów poza wspólnotowych. Ponadto nobilituje posiadacza do rangi zaufanego podmiotu i daje wiele udogodnień przynoszących korzyści materialne wynikające z efektywnego przebiegu procesów gospodarczych oraz logistycznych. Firma ubiegająca się o status AEO musi spełnić szereg kryteriów, które przed przyznaniem statusu będą skrupulatnie badane przez służby celne. Kryteria odnoszę się bezpośrednio do wybranych standardów międzynarodowych takich jak: ISO 9001 – System Zarządzania Jakością, ISO 27001 – System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji, ISO 28000 – System Zarządzania Bezpieczeństwem Łańcucha Dostaw. 

W ramach przygotowana firmy do certyfikatu AEO wykonaliśmy następując usługi: