• Partner24 Sp. z o.o. | ul. Fordońska 87 | 85-719 Bydgoszcz

System do ewidencji obrotu opakowaniami zwrotnymi

System do ewidencji obrotu opakowaniami zwrotnymiZaproponować i uruchomić system do obsługi opakowań zwrotnych o niskiej rotowalności.

Założenia systemu:

System obsługi opakowań zwrotnych, jest częścią naszego programu magazynowego WMS. Składa się z dwóch podstawowych elementów. Centralnej bazy wraz z aplikacją do obróbki danych i kolektorów danych w oddalonych magazynach. Kolektory danych pracują w oddalonych magazynach bez bezpośredniej komunikacji z serwerem centralnym. Wszystkie niezbędne informacje takie jak lista opakowań, rodzaje opakowań, lista magazynów, klientów, możliwe drogi przesunięć są zapamiętywane w pamięci wewnętrznej urządzenia. Po zakończonym dniu pracy kolektor danych za pośrednictwem laptopa i połączenia VPN z centralą firmy wymienia informacje z główną bazą danych.  Aplikacja zainstalowana w centrali rozstrzyga ewentualne konflikty w danych.  

System kontroluje czas przebywania opakowania zwrotnego u klienta, generuje alerty lub przesyła informacje do systemu finansowo-księgowego w momencie zbyt długiego przetrzymywania opakowania. System posiada funkcje inwentaryzacyjne, które umożliwiają sprawdzenie stanu opakowań u klienta i porównania  z bazą danych w centrali. System posiada interfejs WWW przez który mogą logować się do niego klienci i porównywać dane z systemu ze stanem faktycznym u siebie.