• Partner24 Sp. z o.o. | ul. Fordońska 87 | 85-719 Bydgoszcz

Uruchomienie centrali VOIP

Nasza firma zakończyła projekt związany z wymianą klasycznej centrali PBX na rozwiązanie VOIP. Linie miejskie ISDN zostały zastąpione łączem SIP Trunk – usługa oparta o protokół komunikacyjny SIP wykorzystująca do transmisji głosu łącza internetowe. Klient zachował dotychczasową numerację telefoniczną.

Do implementacji rozwiązania zostały wykorzystane zasoby informatyczne, które już znajdowały się w firmie. Centrala VoIP została zainstalowana na serwerze zwirtualizowanym. Wymianie uległy jedynie aparaty telefoniczne.

W ramach projektu zostało opracowane oprogramowanie współpracujące z nową centralą telefoniczną. Zadaniem programu jest wsparcie działu obsługi klienta. Oprogramowanie pozwala na:

Nowe rozwiązanie pozwoliło zmniejszyć całkowity koszt obsługi (TOC).