• Partner24 Sp. z o.o. | ul. Fordońska 87 | 85-719 Bydgoszcz

Wdrożenie wideo monitoringu IP

Nasza firma informatyczna zakończyła projekt wdrożenia wideo monitoringu IP. Zadanie polegało na przygotowaniu oraz wdrożeniu systemu do rejestracji obrazu dla firmy produkcyjnej. Rejestracji miał podlegać obszar hal produkcyjnych oraz terenów przyległych. W ramach zadania miała zostać przeprojektowana sieć komputerowa. Celem zmian było zwiększenie przepływności sieci komputerowej w strukturze pionowej oraz przystosowanie urządzeń aktywnych do współpracy z kamerami IP.

W ramach projektu zostało dostarczonych ponad 80 kamer IP wśród nich kilka rozpoznających tablice rejestracyjne samochodów. System monitoringu IP został zintegrowany z automatyka sterująca bramami w celu automatycznego otwarcia w przypadku wykrycia pojazdów znajdujących się w bazie systemu. Ponadto system został wyposażony w logikę generująca alerty na skutek zaistnienia zdefiniowanych zdarzeń takich jak przekroczenie linii przez obiekty, wygenerowanie ruchu o określonej porze w zdefiniowanych strefach. W ramach projektu zostały wymienione switche na urządzenia zgodne ze standardem PoE oraz została zmieniona logiczna struktura sieci komputerowej. W sieci zostały wdrożone VLAN w celu separacji ruchu video oraz protokół SPF. Sieć komputerowa posiada nadmiarowe połączenia, które powinny zostać aktywowane automatycznie w przypadku awarii.
 

Zainstalowany system monitoringu wideo znacząco podniósł bezpieczeństwo na monitorowanym obiekcie, a przeprojektowana sieć komputerowa zwiększyła efektywność pracy w systemie komputerowym.