• Partner24 Sp. z o.o. | ul. Fordońska 87 | 85-719 Bydgoszcz

Zarządzanie środkami transportu na placu

Nasze oprogramowanie do zarządzania magazynem WMS zostało wzbogacone o nową funkcjonalność. Powstał moduł do zarządzania nośnikami, czyli środkami transportu na placu lub na  hali produkcyjnej. Moduł umożliwia śledzenie miejsca obsługi danego środka transportu na podstawie powiązanych awiz załadunkowych bądź rozładunkowych. Podczas wprowadzenia środka transportu system bądź użytkownik określa ścieżkę oraz miejsca obsługi. Po wykonaniu operacji logistycznej pracownik za pośrednictwem kolektora danych potwierdza wykonane czynności i przekazuje nośnik na kolejny punkt obsługi. Stan wszystkich nośników na placu oraz procent obsługi może być wyświetlany na dedykowanych do tego celu terminalach wieloekranowych. Dzięki naszemu rozwiązaniu kierownik magazynu zawczasu wie, dla których pojazdów finalizowana jest obsługa, które zasoby są zwalniane oraz które nowe pojazdy z kolejki aut oczekujących można wprowadzić na plac.