• Partner24 Sp. z o.o. | ul. Fordońska 87 | 85-719 Bydgoszcz

Administracja serwerami Linux i Windows

Serwery to nie tylko sam sprzęt komputerowej ale i oprogramowanie, które w sieci komputerowej pełnią istotną rolę, odpowiadają za gromadzenia oraz przetwarzanie żądań klientów. Przez lata powstało szereg standardów obsługiwanych przez różnych producentów oprogramowania jak Microsoft z Serverem Windows oraz wspieranych przez darmowe dystrybucje systemu Linux jak Debian, Suse. Nasza firma świadczy usługi administracji serwerami Linux oraz Windows, dla serwerów w firmie lub chmurze obliczeniowej. Poniżej lista najczęściej wykorzystywanych usług w lokalnych sieciach komputerowych:

  • Serwer DHCP - serwer odpowiada za konfiguracje podstawowych danych dla stacji w sieci lokalnej, jak adresach IP, brama, serwery DNS. Stacje robocze podczas uruchomienie wykorzystują domenę rozgłoszeniowym do odnalezienia serwera DHCP, dlatego w danym segmencie sieci powinien znaleźć się tylko jeden serwer DHCP.
  • Serwer FTP - serwer umożliwia wymianę plików pomiędzy stacja roboczą a jednostką centralną, protokół obsługuje dwa tryby pracy aktywny i pasywny. Różnią się sposobem komunikacji oraz inicjacji połączenia.
  • Serwer WWW - serwer umożliwia udostępnianie stron internetowych poprzez protokół HTTP lub jego bezpieczna szyfrowana wersje protokół HTTPS. Nowoczesne strony internetowe są stronami dynamicznymi, gdzie ich zawartość budowana jest w reakcji na poczynani użytkowników przeglądających zawartość witryny. Dlatego serwery WWW musza być wyposażone w mechanizmy umożliwiające budowanie contentu. Najczęściej w tym celu wykorzystuje się języki takie jak PHP, Perl, Ruby, które stanowią rozszerzenie serwera WWW. Serwery WWW wykorzystuje się również do budowy usług zwanych webservicem - jest to interfejs umożliwiający wymianę danych pomiędzy różnymi programami w firmie.
  • Serwery baz danych - to programy do przechowywania oraz szybkiego wyszukiwania w uporządkowanych strukturach danych. Serwery bazodanowe maja szerokie zastosowanie wykorzystuje się jako magazyn danych dla stron WWW, a także dla oprogramowania w tym programu do zarządzania produkcja lub programu magazynowego.
  • Serwery plików - jest to podstawowa usługa wykorzystywana w prawie każdej sieci komputerowej. Serwer   służą do współdzielenia plików i wspólnej pracy nad nimi.
  • Serwer poczty elektronicznej - oprogramowanie odpowiada za wymianę poczty elektronicznej pomiędzy użytkownikami sieci oraz serwerami. W skład protokołów obsługiwanych przez oprogramowanie do poczty elektronicznej wchodzą SMTP - umożliwia wysyłanie poczty, POP/IMAP - odpowiedzialne za odbiór poczty. Rozwiązania Microsoftu oparte o Exchange Server wykorzystują ponadto ActiveSync oraz witrynę OWA. Wszystkie wyżej wymienione protokołu występują także w wersji bezpiecznej z wykorzystaniem enkapsulacji SSL/TLS. Ponadto serwery pocztowe wykorzystują szereg powiązanych usług takich jak filtry antyspamowe, oprogramowanie antywirusowe, globalne bazy danych o zagrożeniach w sieci jak CISCO Talos.
  • Serwery autoryzacji użytkowników - Usługi służą do autentykami oraz autoryzacji użytkowników dookreślonych zasobów w sieci lokalnej. Najczęściej spotykanym rozwiązaniem jest usługa Active Directory na serwerze Microsoft Windows firmy Microsoft.
  • Serwery VoIP - Nowoczesne rozwiązania pozwalają na migracje konwencjonalnych central telefonicznych do środowiska IT. Funkcje centrali telefonicznej przejmuje dedykowane oprogramowanie instalowane na serwerze.

Powyżej zostało wymienione jedynie podstawowe usługi sieciowe, serwowane w sieci lokalnej bądź Internecie.  Zauważalną tendencją na rynku IT jest migracja usług do chmur obliczeniowych, jednak z technicznego punktu widzenia chmury obliczeniowe czy serwery znajdujące się w firmie wymagają odpowiedniego podejścia jeśli chodzi o administrację serwerami Linux bądź Windows. Nasza firma świadczy usługę administracja serwerami linux w Bydgoszczy, Poznaniu, Toruni, Gdańsku oraz na pozostałym obszarze kraju. Zapoznaj się z naszą ofertą usług dla firm.