• Partner24 Sp. z o.o. | ul. Fordońska 87 | 85-719 Bydgoszcz

Administracja serwerami Linux i Windows

Serwery to nie tylko sam sprzęt komputerowej ale i oprogramowanie, które w sieci komputerowej pełnią istotną rolę, odpowiadają za gromadzenia oraz przetwarzanie żądań klientów. Przez lata powstało szereg standardów obsługiwanych przez różnych producentów oprogramowania jak Microsoft z Serverem Windows oraz wspieranych przez darmowe dystrybucje systemu Linux jak Debian, Suse. Nasza firma świadczy usługi administracji serwerami Linux oraz Windows, dla serwerów w firmie lub chmurze obliczeniowej. Poniżej lista najczęściej wykorzystywanych usług w lokalnych sieciach komputerowych:

Powyżej zostało wymienione jedynie podstawowe usługi sieciowe, serwowane w sieci lokalnej bądź Internecie.  Zauważalną tendencją na rynku IT jest migracja usług do chmur obliczeniowych, jednak z technicznego punktu widzenia chmury obliczeniowe czy serwery znajdujące się w firmie wymagają odpowiedniego podejścia jeśli chodzi o administrację serwerami Linux bądź Windows.