• Partner24 Sp. z o.o. | ul. Fordońska 87 | 85-719 Bydgoszcz

Azure Site Recovery oraz Azure Backup - ochrona danych w firmie

Usługi chmurowe Microsoft Azure udostępniają narzędzia do zachowania ciągłości pracy firmy i odzyskiwani danych po awarii. Zachowanie ciągłości pracy ma krytyczne znaczenie dla aplikacji biznesowych do zarządzania produkcja czy systemów wspomagania pracy magazynu. Brak dostępu do krytycznych aplikacji biznesowych często wiąże się z przestojem pracy w firmie oraz dużymi kosztami. Usługi udostępniane na platformie Azure takie jak Azure Site Recovery oraz Azure Backup zabezpieczają serwery zwirtualizowane na platformie chmurowej oraz rozwiązania on-promise znajdujące się w firmie. Nasza firma świadczy usługi informatyczne administracji rozwiązań chmurowych Microsoft Azure, przygotowuje i wdraża plany ciągłości pracy aplikacji krytycznych w organizacji.

Azure Site Recovery

Azure Site Recovery to rozwiązanie DRaaS do odzyskiwania danych po awarii.  Azure Site Recovery to natywne rozwiązanie w chmurze, które może chronić lokalne środowisko serwerowe (przełączanie awaryjne DR z chmury lokalnej do chmury Azure), a także odzyskiwanie danych z chmury Azure na Azure.  Rozwiązanie działa w przypadku infrastruktury wirtualnej, zarówno Hyper-V, jak i VMware, a także serweów fizycznych.
 Usługa Azure Site Recovery zapewnia wszystkie komponenty technologiczne potrzebne do przełączania awaryjnego DR, w tym replikację danych, migrację obciążenia i koordynację odzyskiwania.  Rozwiązanie umożliwia również działom IT testowanie przełączania awaryjnego DR bez wpływu na obciążenia produkcyjne.  Jako rozwiązanie w chmurze, usługa Azure Site Recovery umożliwia organizacjom skalowanie niezbędnych zasobów na żądanie w celu zminimalizowania kosztów początkowych przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności w celu spełnienia wszystkich wymagań dotyczących obciążenia.  Funkcje rozwiązania obejmują:

  • Konsola zarządzania - zarządzaj replikacją, przełączaniem awaryjnym i przełączaniem awaryjnym z konsoli Azure
  • Migracja maszyn wirtualnych - migracja maszyn wirtualnych między regionami Azure lub lokalnymi centrami danych
  • Migracja obciążenia - obsługuje migracje obciążeń dla maszyn wirtualnych (Hyper-V i VMware), a także serwerów fizycznych Windows i Linux
  • Zarządzanie poziomem usług - zarządzanie zarówno RPO, jak i RTO z RPO
  • Konsekwentne przełączanie aplikacji - migawki przechwytują dane dysku, dane w pamięci i w trakcie transakcji

Azure Backup

Kopia zapasowa Azure Backup zapewnia funkcje tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania wbudowane w platformę Azure.  Jego funkcje tworzenia kopii zapasowych i przywracania obejmują maszyny wirtualne, pliki i foldery, Exchange, Sharepoint, SQL i inne.  zarówno na platformie Azure, jak i lokalnej.  Zarządzanie kopią zapasową Azure odbywa się z konsoli Azure, w tym scentralizowane monitorowanie i raportowanie.  Uwierzytelnianie wieloczynnikowe, alerty dotyczące podejrzanego zachowania pomagają zmniejszyć zagrożenie atakiem ze strony złośliwego oprogramowania lub oprogramowania ransomware.  Użytkownicy mogą również ustawić czasy przechowywania danych na krótko lub długoterminowe (do 99 lat). Kopia zapasowa Azure ma również szereg funkcji, które pomagają dostosować usługę do określonych potrzeb.  Obejmuje to ograniczanie sieci w celu wykorzystania poza godzinami szczytu, a także przyrostowe kopie zapasowe.  Dane są kompresowane i szyfrowane w celu bezpiecznego przechowywania.