• Partner24 Sp. z o.o. | ul. Fordońska 87 | 85-719 Bydgoszcz

Czy migrować serwery do chmury ?

Chmura obliczeniowa to modny kierunek w rozwoju usług informatycznych. Najwięksi światowi gracze jak Microsoft, czy Amazon inwestują ogromne środki w rozwój technologii umożliwiającej wirtualizację środowiska IT w firmie i szeroko je promują. Wykorzystanie chmury Azure czy AWS diametralnie zmienia podejście do informatyki w firmie. Podczas ewentualnej migracji należy wziąć pod uwagę wszystkie za i przeciw. Poniżej postaramy się opisać najważniejsze różnice pomiędzy rozwiązaniem chmurowymh a on-promise czyli zainstalowanym w firmie.

Koszty zakupu rozwiązania

Opłatę za usługi chmurowe uiszcza się co miesiąc i jest ona zależna od ilości wykorzystanych zasobów, nie pobierane są opłaty za uruchomienie usługi. W przeciwieństwie do rozwiązań on-promise, gdzie największy koszt ponosi się w momencie zakupu serwerów czy urządzeń sieciowych. Z rozwiązaniami on-promise związane są pośrednie koszty utrzymania serwerów w firmie jak opłaty za energię elektryczną czy odnowienie licencji okresowych na oprogramowanie.

Administracja usługami

W przypadku rozwiązań chmurowych operator dostarcza szereg komponentów dostępnych dla administratorów. Należą one do jednej z grup usług IaaS, PaaS, SaaS. Określają one poziom administracji dostępny dla abonenta usługi:

  •     IaaS - administracja odbywa się na poziomie systemu operacyjnego serwera,
  •     PaaS - administracja odbywa się na poziomie usług sieciowych,
  •     SaaS - administracja odbywa się na poziomie aplikacji

Elementy niezbędne do prawidłowego działania usług w ramach każdego z modeli dostarcza operator chmury obliczeniowej, a użytkownik nie ma nie wpływu. W przeciwieństwie do modelu klasycznego, gdzie administrator ma pod swoją pieczą wszystkie elementy sprzętowe i programowe należące do infrastruktury informatycznej firmy. W jednym jak i w drugim przypadku rozwiązania informatyczne wymagają administracji, natomiast ich zakres różni się od wybranego modelu.

Szybkość implementacji

Chmurowe rozwiązania serwerowe maja zdecydowana przewagę jeśli chodzi o szybkość implementacji  nowych usług w stosunku do rozwiązań klasycznych. Wykreowanie nowego serwera zajmuje zazwyczaj kilka minut, a wszystkie operacje przeprowadza się w interfejsie administracyjnym chmury. W rozwiązaniu klasycznym jeśli nie posiadamy wirtualizacji w firmie to wpierw musimy wybrać odpowiedni serwer następnie go zamówić i zainstalować system operacyjny. W podejściu klasycznym musimy prawidłowo określić parametry serwera, przewidzieć zapotrzebowanie na moc obliczeniowa, pamięć i zasoby dyskowe. W przeciwieństwie do chmury obliczeniowej, gdzie parametry te możemy dynamicznie zmieniać w miarę potrzeb.

Model usługowy vs model klasyczny

Chmury obliczeniowe dostarczają szereg rozwiązań, wirtualizacja klasycznych serwerów jest jedynie częścią infrastruktury dostępnej dla użytkownika. Właściciele chmur obliczeniowych stawiają na dostarczenie całej gamy specjalizowanych usług niż dedykowanych serwerów z preinstalowanymi systemami operacyjnymi. Zarządzanie usługami wymaga mniejszego nakładu administracyjnego. W modelu klasycznym firma musi być wyposażona w cały zestaw elementów infrastruktury IT w celu dostarczenia konkretnej usługi dla pracowników. Cześć usług oferowana przez chmury jest niedostępna w wersji on-promise jak np. elementy AI 

Bezpieczeństwo

Przyjmuje się ze bezpieczeństwo rozwiązań chmurowych stoi na wysokim poziomie. Operatorzy chmur obliczeniowych posiadają zespoły inżynierów czuwających nad bezpieczeństwem. Przewagą chmury jest jej powszechność w sieci. To znaczy, że jeśli gdzieś był przeprowadzony atak na cześć infrastruktury to z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że zespół odpowiedzialny za bezpieczeństwo wykrył go i zabezpieczył całą infrastrukturę w tym nasze dane na określoną podatność. Ponadto chmury obliczeniowe wykorzystują georeplikację co oznacza kopiowanie danych pomiędzy centrami obliczeniowymi w celu ich zabezpieczenia w przypadku poważnej awarii jednego z ośrodków. W przypadku rozwiązań klasycznych administrator systemu IT odpowiedzialny jest za ciągłą kontrolę bezpieczeństwa w firmie w tym za implementacje aktualizacji. 

Gdzie są moje dane

W przypadku chmury nie ma prostej odpowiedzi na tak postawione pytanie. Dane znajdują się w jednym centrów obliczeniowych a w przypadku georeplikacji ich kopia może się znaleźć w centrum zapasowym. Dane mogą być przechowywane poza granicami kraju co w niektórych przypadkach może być sprzeczne z prawem. W przypadku rozwiązań klasycznych można z dużą dokładnością określić w którym miejscu są dane oraz kopie bezpieczeństwa. Niebagatelną przewagą rozwiązania klasycznego jest fizyczny dostęp do danych.


Czy wszystkie rozwiązania nadają się do uruchomienia w chmurze

Zasadniczo wszystkie rozwiązania da się zaimplementować w chmurze obliczeniowej. W zależności od wykorzystanej technologii informatycznej niektóre z rozwiązań mogą pracować lepiej lub gorzej. Co bezpośrednio przekłada się na comiesięczne koszty wymaganych usług, które należy zakupić od dostawcy chmury. Na pewno przed migracją należy przeprowadzić testy. Same chmury obliczeniowe maja odmienne podejście do przetwarzania danych, zasadniczo stawiają na mikrousługi niż na duże zamknięte rozwiązania. Wykorzystanie mikrousług wymaga odpowiedniego podejścia od programistów i zasadniczo jest to nowy trend.

Zatem czy migrować dane do chmury ? Na tak postawione pytanie nie ma jasnej odpowiedzi. Przed podjęciem decyzji należy wziąć pod uwagę wszystkie za i przeciw. Nasza firma świadczy usługi informatyczne i doradza klientom w procesie migracji danych do chmury. Przeprowadzamy analizę informatyczna całej infrastruktury IT w firmie oraz przygotowujemy raport w którym pokazujemy mocne jak i słabe strony migracji serwerów do chmury. Nasza firma zajmuje się także administracja serwerów i wspomaga klientów po procesie migracji.