• Partner24 Sp. z o.o. | ul. Fordońska 87 | 85-719 Bydgoszcz

Kontroler sieci bezprzewodowej WLAN

Stabilna sieć bezprzewodowa ma szczególne znaczenie w przypadku rozwiązań przemysłowych np. dla użytkowników mobilnych programu do zarządzania magazynem, czy oprogramowania do zarządzania produkcją. Środkiem zaradczym może być  wdrożenie kontrolera sieci WiFI. Zauważalnym trendem na rynku jest migracja sieci bezprzewodowych wyposażonych jedynie w same punkty dostępowe AP w kierunku sieci zarządzanej przez scentralizowany kontroler, który odpowiada za ustawienia poszczególnych punktów dostępowych w tym parametrów transmisji radiowej. 

Podstawowe funkcje kontrolera:

  • Powszechność sieci WiFi oraz ograniczona ilość pasm radiowych dostępnych do transmisji powoduje problemy z interferencją oraz zakłóceniami elektromagnetycznymi. Kontrolery na bieżąco zbierają informacje z całej sieci bezprzewodowej i reagują na zmiany otoczenia. Optymalizują moc sygnałów, szerokość pasma, kanały, tak aby urządzenia nawzajem się nie zakłócały.
  • Kontrolery wspierają proces roamingu stacji klienckiej pomiędzy poszczególnymi punktami dostępowymi, w tym celu wykorzystują nowe standardy np. 802.11k, 802.11v. Stacja kliencka informowana jest zawczasu o najbliższych punktach dostępowych, do których może się podłączyć. 
  • Scentralizowana konfiguracja i monitoring. Zmian ustawień sieci jest automatycznie dystrybuowana do wszystkich punktów dostępowych.
  • Zaawansowana autoryzacja. Przy wykorzystaniu kontrolerów sieci bezprzewodowej można wdrożyć zaawansowane mechanizmy autoryzacji stacji roboczych.

W zależności od koncepcji na rynku możemy spotkać kilka typów kontrolerów

  • Kontroler sprzętowy – jest to dedykowane urządzenie wraz z zainstalowanym oprogramowanie, spotyka się rozwiązania w których kontrolery sprzętowe są duplikowane i działają w trybie failover
  • Kontroler  wirtualny – dostępne w postaci obrazu maszyny wirtualnej przeznaczonej do pracy  w konkretnym środowisku
  • Kontroler rozproszony – kontroler jest uruchamiany jako maszyna wirtualna, ale na jednym z punktów dostępowych, a nie jak w przypadku kontrolera wirtualnego na klastrze. Kontroler rozproszony najczęściej jest duplikowany w sieci na kolejnych urządzeniach, które przejmują funkcję zarządcze siecią bezprzewodową w przypadku awarii podstawowego kontrolera. Rozwiązanie to ze względu na niewielką moc obliczeniową samych AP jest przeznaczone dla relatywnie niewielkich sieci z nieskomplikowaną konfiguracją
  • Kontroler w chmurze – oprogramowanie do zarządzania znajduje się w chmurze producenta urządzeń, funkcjonalność najczęściej wymaga wykupienia licencji, która jest ważna przez określony czas. Ponad to urządzenia niektórych producentów po zaniku zasilania i braku dostępu do chmury nie funkcjonują, do ich inicjacji potrzebna jest konfiguracja zaszyta w chmurze.
  • Rozwiązania hybrydowe – kombinacja powyższych rozwiązań

Nasi inżynierowie w ramach usług it dla firm wdrażają rozwiązania sieci bezprzewodowe