• Partner24 Sp. z o.o. | ul. Fordońska 87 | 85-719 Bydgoszcz

Protokoły routingu - Wymiana danych pomiędzy oddziałami firmy

Wymiana informacji w sieciach komputerowych pomiędzy odległymi podsieciami np. oddziałami firmy, wymaga prawidłowej konfiguracji routingu pakietów IP. Routing może zostać skonfigurowany ręcznie na urządzeniach brzegowych lub można wdrożyć jeden z dostępnych protokołów routingu. Ręczna konfiguracja ma zastosowanie jedynie w bardzo prostych rozwiązaniach, gdzie ilość sieci jest niewielka oraz niezmienna w czasie. Dla pozostałych wdrożeń zalecane jest uruchomienie jednego z dostępnych protokołów na urządzeniach brzegowych takich jak routery, czy firewallach. Prawidłowo skonfigurowane systemy cechują się zmiennością ścieżki przekazywania pakietów pomiędzy podsieciami w zależności od panujących warunków w infrastrukturze. W przypadku awarii jednego z węzłów system sam zmieni drogę ruchu pakietów tak aby dotarły do celu z ominięciem uszkodzonego węzła. Zachowanie ciągłości pracy ma krytyczne znaczenie dla większości aplikacji biznesowych w firmie. Powyższa funkcjonalność nie jest osiągalna przy ręcznej konfiguracji routingu. Wdrażając nasze usługi informatyczne wykorzystujemy jedno z poniższych rozwiązań:

Skomplikowane scenariusze mogą wymagać wdrożenia więcej niż jednego protokołu routingu w sieci firmowej. W takim wypadku na wybranych urządzeniach należy określić zasady wymiany informacji między protokołami.