• Partner24 Sp. z o.o. | ul. Fordońska 87 | 85-719 Bydgoszcz

Segmentacja lokalnej sieci komputerowej

Fizyczna sieć komputerowa może być podzielona na logiczne segmenty, gdzie ruch będzie odseparowany i możliwy jedynie wewnątrz określonego segmentu. Przydzielanie portów do poszczególnych wirtualnych sieci lokalnych odbywa się poprzez konfigurację przełącznika i jest możliwe jedynie dla urządzeń zarządzalnych. Przełączniki przekazują ruch unicastowy, multicastowy i broadcastowy tylko w ramach jednego segmentu sieci LAN. Poza izolacją segmentów sieci podejście to pozwala ograniczyć zalewanie portów przełącznika rozgłoszeniami z protokołów ARP i DHCP, które nigdy nie przekraczają granic sieci VLAN. Przekazywanie ruchu pomiędzy VLAN’ami możliwe jest przy zastosowaniu dodatkowych urządzeń sieciowych takich jak routery, firewalle, gdzie ruch ten może być monitorowany i filtrowany. Istnieje możliwość zastosowania przełączników sieciowych warstwy trzeciej tak zwanych L3, w tym wypadku przy wykorzystaniu odpowiednich reguł przełącznik może przekazywać ruch pomiędzy segmentami zgodnie z określoną polityką podobnie jak router. 

Wykorzystanie segmentacji podczas projektowania sieci komputerowej dla firm przynosi szereg korzyści. Najczęściej spotykana praktyka uwzględnia:

Techniczne aspekty segmentacji sieci zostały opisane w standardzie  802.1q. 


Nasza firma świadczy usługi informatyczne dla firm w zakresie projektowania i budowy sieci komputerowych, podczas naszych prac wykorzystujemy technologie wirtualnych sieci lokalnych