• Partner24 Sp. z o.o. | ul. Fordońska 87 | 85-719 Bydgoszcz

Serwer poczty elektronicznej opartej o Linux

Darmowe oprogramowanie systemowe Linux świetnie się nadaje do uruchomienia systemu poczty elektronicznej. Pakiety wchodzące w skład oprogramowania tworzą grupę aplikacji spełniająca wszystkie potrzeby klienta, a jednocześnie nie są obarczone licencjami na oprogramowanie. Rozwiązania Linuxowe uznawane są za jedne z bezpieczniejszych, a same aplikacje wspierają połączenia szyfrowane SSL/TLS. Serwer poczty elektronicznej współpracuje z oprogramowaniem biznesowym takim jak Office, istnieje także możliwość skorzystania z darmowych klientów takich jak Thunderbird, czy system oparty o przeglądarkę WWW. Nasza firma świadczy usługi wdrożenia systemu poczty elektronicznej. Przeważnie wykorzystujemy następujące komponenty:

  • Postfix - system MTA, oprogramowanie służy do wymiany poczty elektronicznej za pośrednictwem protokołu SMTP. Aplikacja składa się z modułóów, udostępnia szereg opcji konfiguracyjnych. System postfix doskonale współpracuje z oprogramowaniem zewnętrznym lub bazami danych, gdzie można przechowywać konfigurację użytkowników.
  • Dovecot - to oprogramowanie obsługujące protokoły POP/IMAP, czyli służące do odbioru poczty elektronicznej przez aplikacje biznesowa. Podobnie jak Postfix, Dovecot posiada bogatą konfigurację oraz potrafi współpracować z aplikacjami zewnętrznymi w tym bazami danych, gdzie może być przechowywana konfiguracja użytkowników. System MTA oraz Dovecot posiadają moduły umożliwiające współpracę np. w obszarze autoryzacji użytkowników.
  • Amavis, Spamassassin, Postgrey - to oprogramowanie służące do zabezpieczenia serwera poczty elektronicznej opartej o Linux przed SPAM’em. Kombinacja wyżej wymienionych filtrów to bardzo efektywne a zarazem darmowe rozwiązanie blokujące niechcianą pocztę. Poczta elektroniczna przed dostarczeniem do użytkownika jest testowana na wyuczonych reguł. Jeśli zostanie spełniony określony warunek naliczane są punktu. Po sprawdzeniu wszystkich reguł punkty są sumowane, jeśli przekroczą określony pułap poczta klasyfikowana jest jako SPAM. W rozwiązaniach Linuxowych możemy także wykorzystać komercyjne filtry antyspamowe i antywirusowe jak CISCO ESA - IronPort.
  • Roundcube - to oprogramowanie umożliwiające korzystanie z poczty elektronicznej przez interfejs WWW. Aplikacja Roundcube posiada szereg rozszerzeń.

System poczty elektronicznej opartej o serwer Linux wraz z filtrami antyspamowych wykorzystuje się często jako bramkę do komunikacji z serwerem Exchange. Jest to rozwiązanie bezpieczniejsze niż wystawienie serwera Exchange bezpośrednio w Internecie. Nasza firma świadczy usługi administracji serwerami Linux i wdraża wyżej opisane rozwiązania.