• Partner24 Sp. z o.o. | ul. Fordońska 87 | 85-719 Bydgoszcz

VPN - Bezpieczne połączenie oddziałów firmy

Bezpieczna infrastruktura teleinformatyczna to jeden z ważniejszych aspektów każdej organizacji. Powinno być zapewnione na każdym poziomie struktury informatycznej w tym w sieciach komputerowych. Z drugiej strony coraz częstszym scenariuszem jest decentralizacja organizacji, firma jest podzielona na oddziały a cześć pracowników pracuje zdalnie i potrzebuje dostępu do danych gromadzonych na serwerach firmowych z poza sieci lokalnej. Rozwiązanie problemu bezpiecznej komunikacji użytkownika pracującego zdalnie lub spięcia oddziałów firmy w jedna sieć jest zastosowanie technologii VPN czyli wirtualnych sieci prywatnych. Sieci VPN niejako nakładane są na publiczną sieć internet, tworząc logiczne połączenia pomiędzy routerami organizacji, zwane tunelami VPN. Istotą technologii VPN jest fakt szyfrowania oraz autentykacji całej transmisji w tunelu VPN. Wykorzystywane jest szereg algorytmów kryptograficznych takich jak szyfrowania symetryczne, asymetryczne, funkcje skrótu, certyfikaty zapewniając bezpieczeństwo transmisji w tunelach VPN poprzez publiczna sieć Internet. Z punktu widzenia sposobu zestawienia połączenia  rozróżnia się dwa główne typy:

Tunele można zróżnicować w zależności od protokołu komunikacji:
 

Nasza firma wdraża usługi informatyczne bezpiecznego połączenia oddziałów firmy oraz pracy zdalnej, wykorzystujemy sprzęt czołowych markowych producentów jak CISCO.