• Partner24 Sp. z o.o. | ul. Fordońska 87 | 85-719 Bydgoszcz

Wykonanie instalacji rozszerzającej zasięg sieci bezprzewodowej

Wykonanie instalacji rozszerzającej zasięg sieci bezprzewodowej.Końcówki aplikacji Kelner firmy GiP działają na urządzeniach mobilnych. Łączą się z bazą danych za pośrednictwem sieci WiFi. Powiększając obszar restauracji w hotelu należało powiększyć zasięg sieci WiFi dla urządzeń mobilnych. Ponieważ w nowych punktach nie istniała infrastruktura sieciowa nie można było podłączyć nowych access pointów bezpośrednio do sieci ethernet. Jedynym rozwiązaniem wchodzącym w rachubę było zastosowanie sieci mesh, czyli zlinkowanie już istniejących punktów dostępowych z nowymi AP za pośrednictwem sieci WiFI.

Ponieważ hotel dysponował już infrastrukturą WiFI zastosowano urządzenia tego samego producenta. Zastosowano cztery urządzenia dostępowe z dwiema kartami WiFi firmy Mikrotik RouterBOARD 433UAH. Jedna karta posłużyła do zestawienia połączeń WDS pomiędzy urządzeniami Mikrotik, a druga do serwowania sieci bezprzewodowej dla urządzeń mobilnych. Karty zostały spięte w bridg'u typu mesh. Jedno z urządzeń zostało podłączone do sieci ethernet i także wpięte do mostu mesh. Dzięki temu rozwiązaniu tylko jeden access point musi być podłączony do sieci ethernet. Pozostałe trzy wymagają jedynie podłączenia do zasilania. Urządzenie końcowe podłącza się automatycznie do najsilniejszego nadajnika, a sygnał dalej przekazywany jest za pośrednictwem łącza WDS. Urządzenia

Mikrotik spięte są WDS'em w sposób nadmiarowy, dzięki routingowi w warstwie 2 (HWMP) zerwanie połączenia pomiędzy dowolną parą access pointów nie zakłóci pracy w warstwie 3. Aplikacja Kelner będzie działała bez zakłóceń.