• Partner24 Sp. z o.o. | ul. Fordońska 87 | 85-719 Bydgoszcz

Sieci komputerowe LAN

Foto - Sieci komputerowe LAN

Komunikacja teleinformatyczna w XXI wieku opiera się o wykorzystanie internetu. Dostęp do sieci to najważniejszy aspekt funkcjonowania niemalże każdej firmy. Podstawową formą organizacji pracy urządzeń w ramach jednej sieci jest sieć LAN. Jest to sieć lokalna, która łączy w sobie kilka prostych elementów i jest wydzielana z innej sieci komputerowej. Jakie znaczenie ma sieć lokalna dla funkcjonowania firmy i jak ją wdrażać oraz monitorować jej działanie?

Czemu służy sieć lokalna?

    Wykorzystanie sieci komputerowej LAN, czyli local area network, to przede wszystkim połączenie komputerów z danego obszaru jedną przestrzenią wymiany danych pakietowych. Zakres działania sieci komputerowej jest ograniczony geograficznie i może dotyczyć szkoły, bloku, biura czy laboratorium. Sieć lokalna była w przeszłości tworzona w oparciu o różnego rodzaju okablowania i oprogramowania, jednak obecnie podstawą do jej użycia są kable Ethernet oraz sieć Wi-Fi. 

Technologia tworzenia sieć komputerowej LAN

    Budowa sieci komputerowej LAN dla firm, oparta na technologiach, o których wspomniano już powyżej, dokładnie określa sposób działania i wymiany pakietowej między urządzeniami teleinformatycznymi. Sieć LAN oparta jest na fizycznym lub logicznym wydzieleniu w ramach jednej sieci (standard: VLAN 802.1q). Kwestią najbardziej istotną jest połączenie odpowiednich elementów sieci za pomocą tzw. switchów, czyli przełączników. Zwykle jeden z nich jest połączony z routerem czy modemem ADSL.  

LAN, MAN a WAN – różnice

    LAN, lokalna sieć teleinformatyczna jest najmniejszą składową sieci o większym działaniu geograficznym. To, co charakteryzuje sieć WAN, a wiec duży obszar geograficzny działań, jest odwrotne w sieciach lokalnych. W zależności od tego jak rozległe są sieci LAN, czyli w jaki sposób połączy się je ze sobą, taką sieć komputerową utworzą. MAN to sieć miejska, działająca na dość dużym obszarze, ale jednak przynależna bardziej do sieci pseudolokalnej niż globalnej. Podstawową różnicą jest więc zakres działań, a przy tym sieci LAN charakteryzują się wyższym transferem danych.

Projektowanie sieci lokalnych

    Do projektowania sieci lokalnych nie wystarczy mieć ograniczonej ilości wiedzy technologicznej. Kwestią dla firm najważniejszą jest projektowanie w oparciu o analizy zapotrzebowania, między innymi na przepustowość. Istotnym elementem jest także wzięcie pod uwagę rozległości. Dzięki temu można skutecznie i właściwie dobrać medium transmisyjne, które dopasowuje się do wymagań. W naszej technologii oferujemy kable UTP/FTP właściwej kategorii albo światłowód – jedno- lub wielomodowy. 

Istota przełączników sieciowych

    Switche, czyli przełączniki, to niezbędny element wyposażenia sieci lokalnej, budowanej według nowoczesnych standardów. To tzw. elementy aktywne połączenia, łączące różne segmenty sieci komputerowych. Zwykle funkcjonują w drugiej warstwie modelu ISO/OSI. Istotą ich wykorzystania jest projekt. Planując sieć, dobiera się urządzenia obsługujące wykorzystane medium transmisyjne. Musi ono także zapewniać, dostosowany do klienta, poziom obsługi. Przełączniki XXI wieku są specjalnie przygotowywane przez wykwalifikowane kadry. Podlegają one bowiem konfiguracjom, co jest niezwykle istotne w kontekście szybkości i jakości działania sieci LAN. Należy zwrócić uwagę na ich przygotowanie, konfigurację i monitorowanie w czasie rzeczywistym. 

Praktycznie zastosowanie i kwestie bezpieczeństwa

    Ideą zastosowania sieci lokalnych jest bezpieczne, szyfrowane przekazywanie danych na małych odległościach, ale z niezbędną do tego szybkością. To jakość przesyłu pakietu danych jest najważniejszym atutem sieci LAN. Dla firm jest ona niezbędna, by połączyć wszelkie potrzebne urządzenia teleinformatyczne jednym węzłem, który umożliwi wymianę informacji. Dzięki dobrze wykorzystanej i zaprojektowanej sieci lokalnej, można uzyskać bezpieczny i szybki dostęp do internetu na terenie biura czy laboratorium.
    Ideą działania sieci LAN jest połączenie blisko osadzonych urządzeń w jednej sieci komputerowej. Celem jest przesył danych, usprawnienie komunikacji i przyspieszenie pracy danego przedsiębiorstwa. 

Sieć komputerowa w firmie - usługa

Sieć lokalna LAN służy do wymiany danych pomiędzy urządzeniami teleinformatycznymi na określonym obszarze. Sieć LAN może być wydzielona fizycznie jak i logicznie w ramach innej sieci (technologia VLAN – 802.1q). Nasza firma zajmuje się projektowaniem sieci. Na podstawie analizy zapotrzebowania na przepustowość oraz biorąc pod uwagę rozległość dobieramy odpowiednie medium transmisyjne - kabel UTP/FTP właściwej kategorii lub światłowód jedno lub wielomodowy. Sieć lokalna LAN musi być także wyposażona w elementy aktywne tak zwane przełączniku. Podczas projektu dobieramy urządzenia obsługujące wykorzystane medium transmisyjne oraz zapewniające odpowiedni poziom obsługi. Dzisiejsze przełączniki najczęściej są to urządzenia, które także podlegają konfiguracji. Nasza firma zajmuje się przygotowaniem przełączników, ich konfiguracją jak i monitoringiem stanu pracy.

Bezpieczeństwo stacji roboczych

Zapewnienie bezpieczeństwa stacji lokalnych oraz użytkowników w sieci komputerowej w firmie stanowi jedno z ważniejszych zadań administratora systemu komputerowego. Prawidłowo skonstruowana polityka bezpieczeństwa it w firmie powinna uwzględniać szereg aspektów, a jej przygotowanie powinno bazować na audycie informatycznym .

Więcej o zapewnieniu bezpieczeństwa stacji roboczych.

Segmentacja lokalnej sieci komputerowej

Wirtualne sieci lokalne (VLAN) umożliwiają podział fizycznej sieci komputerowej na logiczne, odizolowane segmenty. Fizyczna sieć komputerowa może być podzielona na logiczne segmenty, gdzie ruch będzie odseparowany i możliwy jedynie wewnątrz określonego segmentu.

Więcej o lokalnej sieci komputerowej