• Partner24 Sp. z o.o. | ul. Fordońska 87 | 85-719 Bydgoszcz

Chmura Microsoft Azure

Foto - Chmura Azure

Publiczne chmury obliczeniowe jak Microsoft Azure czy AWS są to środowiska informatyczne, duże centra danych stworzone do przechowywania oraz przetwarzania danych klientów w modelu abonamentowym. Klient wykupuje dedykowane zasoby informatyczne jak serwery, przestrzeń dyskową, pasmo oraz specjalistyczne usługi od dostawcy chmury obliczeniowej. Rozliczenie z klientem najczęściej odbywa się w okresach miesięcznych, klient płaci jedynie za zasoby, które w danym okresie utylizował. Ilość oraz rodzaj wykorzystywanych zasobów można dynamicznie zmieniać, co ma wpływ na wysokość opłat jakie klient ponosi. Wykorzystując chmurę publiczna można zrezygnować z cześć infrastruktury informatycznej w firmie. Chmura publiczna to nie tylko serwery oraz przestrzeń dyskowa, którą można wynająć. Szereg znanych usług informatycznych opiera się o tą technologię jak Office 365, OneDrive, Exchange Online itd.. Dostawcy platform chmurowych zapewniają sprawną i bezpieczna infrastrukturę teleinformatyczna z szerokim wachlarzem usług. Dzięki czemu dostarcza wszystkie elementy umożliwiające tworzenie, wdrażanie i zarządzanie aplikacjami bez konieczności inwestycji we własne serwery. Technologia chmury obliczeniowej to także szereg gotowych komponentów i usług do wykorzystania przez programistów, developerów aplikacji. 
 
Wdrażając lub przenosząc usługi firmowy do chmury należy wziąć pod uwagę szereg czynników wpływających na wydajność rozwiązania oraz wysokość opłaty miesięcznej. Ponadto należy wziąć pod uwagę uwarunkowania samej chmury oraz zbiór komponentów, które chmura dostarcza. Przenoszenie serwerów fizycznych, ich wirtualizacja i uruchomienie w chmurze często nie jest najlepszym rozwiązaniem z ekonomicznego punktu widzenia. Wykorzystując elementy PaaS oraz SaaS czyli Platform  as a Service oraz Software as a Service zamiast wirtualizacji i IaaS czyli Infrastrukture as a Service można zbudować optymalne rozwiązanie pod kątem kosztów oraz wydajności. Nasza firma świadczy usługi informatyczne migracji i optymalizacji rozwiązania on-premises czyli maszyn fizycznych do platformy chmurowej.

Czy migrować serwery do chmury ?

Chmura obliczeniowa to modny kierunek w rozwoju usług informatycznych. Najwięksi światowi gracze jak Microsoft, czy Amazon inwestują ogromne środki w rozwój technologii umożliwiającej wirtualizację środowiska IT w firmie i szeroko je promują.

Czytaj więcej o zasadności migracji danych do chmury

Azure Site Recovery oraz Azure Backup - ochrona danych w firmie

Usługi chmurowe Microsoft Azure udostępniają narzędzia do zachowania ciągłości pracy firmy i odzyskiwani danych po awarii. Zachowanie ciągłości pracy ma krytyczne znaczenie dla aplikacji biznesowych. Brak dostępu do krytycznych aplikacji biznesowych często wiąże się z przestojem pracy w firmie oraz dużymi kosztami.

Więcej o Azure Site Recovery oraz Azure Backup

Microsoft Exchange Online - serwer poczty elektronicznej w chmurze Azure

Microsoft Exchange Online to usługa poczty e-mail i kalendarza klasy biznesowej dedykowana dla firm serwowana w chmurze Azure. Firmy korzystające z chmury Azure nie muszą inwestować pieniędzy we własne serwery, cała infrastruktura potrzebna do bezpiecznej wymiany  informacji w sieci Internet za pośrednictwem poczty elektronicznej serwowana jest przez firmę Microsoft.

Więcej o serwerze poczty elektronicznej w chmurze Azure - Micrsoft Exchange Online