• Partner24 Sp. z o.o. | ul. Fordońska 87 | 85-719 Bydgoszcz

Rozwiązania informatyczne dla firm

Wykorzystując potencjał i wiedzę naszych specjalistów wychodzimy naprzeciw Państwa oczekiwaniom oferując usługi przeprowadzenia kompleksowego wdrożenia rozwiązań informatycznych. Nasi pracownicy posiadają certyfikaty poświadczające znajomość metodyk zarządzania projektami oraz wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie.

Mamy świadomość, że realizacja tak istotnego zadania, jakim jest wdrożenie systemu IT, wymaga odpowiednio przemyślanych kroków i ustalenie z Klientem optymalnego i indywidualnego planu działania. Niezależnie od charakteru wdrażanego systemu IT, projekt realizujemy w oparciu o następujące elementy: precyzyjną diagnozę i ocenę rzeczywistych potrzeb Klienta, określenie maksymalnej wielkości nakładów finansowych, wyznaczenie terminu realizacji, właściwe projektowanie rozwiązań informatycznych, wdrożenie projektu i zarządzanie rozwiązaniami IT oraz kontrola efektywności i optymalizacja wdrożonych rozwiązań.

Dbamy o to, aby każde wdrożenie, niezależnie od charakteru i wielkości nakładu pracy, było prowadzone rzetelnie, z należytą dbałością o terminowość wykonania. Proponujemy Państwu informatyczne rozwiązania w wersji on-site, czyli umieszczone bezpośrednio na serwerach znajdujących się w firmie oraz usługi chmurowe Microsoft Azure oraz Microsoft Office365. Wdrażamy również rozwiązania hybrydowe, czyli wybrane usługi hostowane są na serwerach firmowych a pozostałe migrowane są do chmury publicznej. Niezależnie od wybranej strategii rozwoju nasi specjaliści zapewniają pełne wsparcie, monitoring i administrację serwerów bądź usług. Nasza firma kieruje swoje usług IT w szczególności dla podmiotów z Bydgoszczy, Poznania, Gdańska oraz Torunia. 

Firma Partner24 jest świadoma tego, że same rozwiązania informatyczne dla firm w postaci opieki nad siecią komputerową czy administracji serwerami to dzisiaj za mało. Dużą role w sprawnym działaniu firmy odgrywa oprogramowanie wspomagające pracę użytkowników. Nasza firma jako producent oprogramowania do zarządzania produkcją klasy ERP oraz oprogramowania magazynowego WMS może pochwalić się kompetencjami w zakresie analizy procesów biznesowych. Nasza wiedza i doświadczenie zdobyte na polu współpracy podczas wdrożeń systemów zarządzania firmami ma niebagatelne znaczenie podczas propozycji rozwoju informatycznego organizacji. Jesteśmy w stanie ocenić kierunki rozwoju nie tylko z perspektywy czystej informatyki ale i procesów biznesowych, które ma wspierać. 


Jako producent oprogramowania ERP dla firm często stajemy przed zadaniem integracji naszego oprogramowania z systemami zewnętrznymi. Nasza firma świadczy usługi integracji systemów informatycznych w tym usługi programistyczne tworzenia interfejsów wymiany danych pomiędzy programami.

 

Serwery:

 • Audyt infrastruktury informatycznej
 • Dobór rozwiązania
 • Instalacja systemów serwerowych
 • Instalacja oprogramowania serwerowego
 • Administracja serwerami Linux
 • Administracja serwerami Windows

 

Czytaj więcej o rozwiązaniach serwerowych dla firm

Sieci komputerowe LAN

 • Projektowanie sieci komputerowej LAN
 • Sieci kablowe UTP/FTP
 • Sieci światłowodowe jedno i wielomodowe
 • Dobór i konfiguracja urządzeń aktywnych – przełączników
 • Audyt i optymalizacja lokalnych sieci komputerowych

 

Czytaj więcej o sieciach komputerowych LAN

Sieci rozległe WAN

 • Projektowanie sieci WAN
 • Audyt i optymalizacja sieci rozległych
 • Połączenia VPN site-to-site pomiędzy oddziałami firmy
 • Połączenia VPN client-to-site dla użytkowników zdalnych
 • Łącza dedykowane
 • Dobór i konfiguracja urządzeń aktywnych – routerów, firewalli, UTM

 

Czytaj więcej o sieciach rozległych WAN

Sieci bezprzewodowe WLAN

 • Projektowanie sieci WLAN
 • Wykonywanie pomiarów propagacji fal radiowych
 • Audyt i optymalizacja sieci bezprzewodowych
 • Konfiguracja sieci opartych o kontrolery

 

Czytaj więcej o sieciach bezprzewodowych WLAN

Backup i replikacja danych

 • Analiza ryzyka
 • Przygotowanie dokumentu DRP - Disaster Recovery Plan
 • Instalacja i konfiguracja systemów archiwizacyjnych
 • Instalacja i konfiguracja replikacji danych

 

Czytaj więcej o backupie i replikacji danych

Wirtualizacja

 • Dobór urządzeń
 • Instalacja i konfiguracja systemów wirtualizacji, klastrów.

 

Czytaj więcej o wirtualizacji

Telefonia VOIP

 • Instalacja i konfiguracja centrali VoIP
 • Instalacja i konfiguracja telefonów IP
 • Dedykowane oprogramowanie
 • Raporty

 

Czytaj więcej o telefoni VOIP

Systemy monitoringu video

 • Projektowanie systemów monitoringu opartych o technologię IP
 • Dobór kamer i rejestratorów
 • Konfiguracja i instalacja rozwiązania

 

Czytaj więcej o monitoringu video

Systemy zasilania awaryjnego

 • Audyt rozwiązania
 • Przygotowanie bilansu mocy
 • Konfiguracja i instalacja rozwiązania

 

Czytaj więcej o systemach zasilania awaryjnego

Bezpieczenstwo IT

 • Firewall, systemy UTM
 • Sieci VPN oraz SSL VPN
 • Systemy ochrony stacji roboczej
 • Oprogramowanie antywirusowe
 • Zabezpieczenia poczty elektronicznej
 • Autoryzacja oraz autentykacja
 • Systemy wykrywania i prewencji włamań - IPS

 

Czytaj więcej o bezpieczeństwie IT

Chmura Microsoft Azure

 • Office 365
 • Exchange Online
 • SharePoint Online
 • OneDrive dla firm
 • Power BI

 

Czytaj więcej o Microsoft Azur i Office365