• Partner24 Sp. z o.o. | ul. Fordońska 87 | 85-719 Bydgoszcz

Oprogramowanie

Foto - Oprogramowanie

W skład systemów komputerowych wchodzi hardware czyli części materialne jak serwery, przełączniki sieciowe,  macierze dyskowe oraz software czyli oprogramowanie przeznaczone do pracy na określonym sprzęcie. Systemy komputerowe bez odpowiedniego oprogramowania są bezużytecznie nie wykonują żadnej pracy. To właśnie oprogramowanie definiuje w jaki sposób i do czego można wykorzystać daną jednostkę komputerowa. Samo oprogramowanie dzieli się na szereg kategorii. Do najważniejszych z nich można zaliczyć:

Oprogramowanie systemowe

Zadaniem oprogramowania systemowego jest umożliwienie pracy danej jednostki komputerowej oraz dostarczenie podstawowych usług.

 • Firmware - jest to specjalistyczne oprogramowanie dedykowane tylko i wyłącznie do określonego sprzętu. Zadaniem firmware jest współpraca sprzętu z systemem operacyjnym w przypadku serwerów czy komputerów stacjonarnych. Dla pozostałych kategorii hardwaru jak przełączniki sieciowe, macierze dyskowe oprogramowanie firmware odpowiedzialne jest za dostarczanie określonych funkcjonalności. Często się zdarza, ze zakres funkcjonalności dostarczanych przed dany sprzęt definiowany jest za pomocą kluczy licencyjnych zaimplementowanych w oprogramowaniu.
 • System operacyjny - Jest to oprogramowanie służące do zarządzania systemem komputerowym jego głównym celem jest umożliwienie uruchamiania dedykowanych aplikacji na życzenie użytkownika. Systemy operacyjne Microsoft Windows czy Linux instaluje się na serwerach, udostępniają szereg zaawansowanych funkcji. W określonym środowisku występuje zazwyczaj kilka lub kilkanaście połączonych za pośrednictwem sieci komputerowej serwerów. Oprogramowanie serwerowe, konfiguruje i administruje się w taki sposób, że usługi udostępniane w sieci komputerowej firmy rozłożone są na poszczególne serwery. Każdy z nich pełni określone role i może korzystać z zasobów zgromadzonych na innych jednostkach.
 • Wirtualizatory - Jest to specjalistyczne oprogramowanie umożliwiające uruchomienie równolegle szeregu systemów operacyjnych na jednym serwerze w taki sposób, że każdy z nich jest odizolowany i nie ma bezpośredniego wpływu na charakter pracy pozostałych systemów.

Oprogramowanie serwerowe

Oprogramowanie udostępnia określone usługi, najczęściej są to usługi sieciowe. Do najczęściej spotykanych można zaliczyć:

 • Kontroler domeny - oprogramowanie stanowi integralna cześć systemu operacyjnego Windows i służy do autoryzacji, autentykacji oraz zarządzania uprawnieniami użytkowników i stacji roboczych w firmie
 • Serwer poczty elektronicznej - oprogramowanie serwerowe udostępniające protokoły wymiany poczty elektronicznej jak SMTP, IMAP, POP
 • Serwer plików - oprogramowanie umożliwiające udostępnianie plików w sieci lokalnej
 • Serwer WWW - oprogramowanie obsługujące protokół HTTP oraz umożliwiające hostowane stron WWW
 • Serwer FTP - oprogramowanie wspierające protokół FTP służący do wymiany plików
 • Serwer baz danych - oprogramowanie wspierające bazy danych SQL oraz NOSQL

Oprogramowanie instalujemy na serwerach Microsoft Windows oraz Linux. 

Oprogramowanie dla firm

Najważniejsza kategoria z punktu widzenia biznesu jest dedykowane oprogramowanie do zarządzania przedsiębiorstwem. Programy do zarządzania firmą dzieła się na kilka kategorii z racji obszaru, który pokrywają.

 • System ERP - Definiuje się jako kompletne oprogramowanie do zarządzania firmą od zamówienia poprzez produkcję do sprzedaży towaru
 • System CRM - jest to oprogramowanie do zarządzania relacjami z klientem
 • System DMS  - jest to oprogramowanie do zarządzania dokumentami w organizacji
 • System MES - jest to oprogramowanie do kontroli oraz rozliczania produkcji
 • System WMS - jest to oprogramowanie do efektywnego zarządzania magazynem
 • System APS - jest to oprogramowanie do zaawansowanego harmonogramowanie produkcji

Nasza firma Partner24 jest producentem oprogramowania biznesowego dla firm. Nasze oprogramowanie składa się z szeregu modułów spełniających kryteria systemów ERP, MES, CRM, DMS, APS oraz WMS. Przeczytaj więcej o naszym systemie do zarządzania firmą.

W ramach usług informatycznych zajmujemy się instalacją i administrowaniem oprogramowaniem serwerowym, systemowym oraz oprogramowaniem przeznaczonym dla biznesu.
 

Serwer poczty elektronicznej opartej o Linux

Darmowe oprogramowanie systemowe Linux świetnie się nadaje do uruchomienia systemu poczty elektronicznej. Pakiety wchodzące w skład oprogramowania tworzą grupę aplikacji spełniająca wszystkie potrzeby klienta, a jednocześnie nie są obarczone licencjami na oprogramowanie.

Więcej o poczcie elektronicznej w Linux.

Administracja serwerami Linux i Windows

Zauważalną tendencją na rynku IT jest migracja usług do chmur obliczeniowych, jednak z technicznego punktu widzenia chmury obliczeniowe czy serwery znajdujące się w firmie wymagają odpowiedniego podejścia jeśli chodzi o administrację serwerami Linux bądź Windows.

Administracja serwerami Linux i Windows