• Partner24 Sp. z o.o. | ul. Fordońska 87 | 85-719 Bydgoszcz

Bezpieczeństwo IT

Foto - Bezpieczeństwo IT

Bezpieczna infrastruktura informatyczna to jedna z najważniejszych cech każdego nowoczesnego systemu w firmie. W dobie wyrafinowanych zagrożeń zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa stanowi nie lada wyzwanie. Zważywszy na hybrydową strukturę informatyczną w skład której wchodzą serwery w firmie, sieci komputerowe, użytkownicy lokalni oraz pracujący zdalnie a także coraz częściej rozwiązania chmurowe, gdzie cześć naszych danych utrzymywana jest poza siedziba firmy zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa wymaga zastosowania różnych technik informatycznych. Nie możemy skupić się jedynie na wybranych aspektach bezpieczeństwa. Właściwe zabezpieczony system informatyczny w firmie powinno składać się z szeregu zabezpieczeń pracujących w różnych obszarach, często pokrywających się. Poprawnie zaprojektowany system bezpieczeństwa informatycznego nawet w przypadku przełamania jednego z zabezpieczeń ciągle powinien stanowić zaporę przed atakiem z zewnątrz bądź złośliwym oprogramowaniem. Projektując zabezpieczenia nie możemy się jedynie skupić na nich samych, powinniśmy mieć na uwadze wszystkie elementy systemu jak serwery, oprogramowanie, stacje klienckie, sieci komputerowe, sieci bezprzewodowe itd.. Elementy te powinny być dobrane, skonfigurowane oraz administrowane w taki sposób aby same z siebie zapewniały określony poziom bezpieczeństwa akceptowany przez zarząd firmy. Specjalistyczne aktywne systemy bezpieczeństwa powinny stanowić dodatek do infrastruktury IT, ale nie powinniśmy polegać jedynie na nich. 

Zgodnie z normami bezpieczeństwa ISO 27001 zabezpieczenie infrastruktury IT nie polega jedynie na wdrożeniu odpowiednich środków informatycznych. Ważnym elementem, w którym nasza firma doradza, to zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa fizycznego oraz wdrożenie określonych procedur dostępu do systemu IT. Należy również pamiętać, ze bezpieczeństwo IT to ciągły proces a nie jednorazowy projekt.


Nasza firma projektuje i konfiguruje zaawansowane rozwiązania umożliwiające budowę skutecznych systemów bezpieczeństwa niezależnie od wielkości bądź struktury firmy.  

Cisco Umbrella

Inspekcja protokołu DNS jako metoda podnosząca bezpieczeństwo informatyczne w organizacji. System ochrony stacji roboczej jest jednym z istotniejszych elementów systemu informatycznego w kontekście zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem. W epoce wszechobecnych i wyrafinowanych zagrożeń oraz zważywszy na niską świadomość użytkowników systemów informatycznych zapobieganie zagrożeniom za pomocą jedynie oprogramowania antywirusowego może być niewystarczające.

Więcej o CISCO Umbrella

Bezpieczeństwo stacji roboczych

Zapewnienie bezpieczeństwa stacji lokalnych oraz użytkowników w sieci komputerowej w firmie stanowi jedno z ważniejszych zadań administratora systemu komputerowego. Prawidłowo skonstruowana polityka bezpieczeństwa it w firmie powinna uwzględniać szereg aspektów, a jej przygotowanie powinno bazować na audycie informatycznym .

Więcej o zapewnieniu bezpieczeństwa stacji roboczych.

Filtry antyspamowy i antywirusowy poczty elektronicznej - CISCO ESA

Serwery poczty elektronicznej nie zawiera w sobie żadnych zabezpieczeń przed SPAM'em czy złośliwym oprogramowaniem. Niezależnie od tego czy korzystamy z darmowych opensoursowych rozwiązań pocztowych opartych o system Linux czy komercyjnych systemów jak Microsoft Exchange potrzebujemy zewnętrznego systemu kontroli treści w celu weryfikacji wiadomości pocztowych w kontekście wirusów czy SPAMU

Więcej o CISCO ESA - Filtry antyspamowy i antywirusowy poczty elektronicznej

Azure Site Recovery oraz Azure Backup - ochrona danych w firmie

Usługi chmurowe Microsoft Azure udostępniają narzędzia do zachowania ciągłości pracy firmy i odzyskiwani danych po awarii. Zachowanie ciągłości pracy ma krytyczne znaczenie dla aplikacji biznesowych. Brak dostępu do krytycznych aplikacji biznesowych często wiąże się z przestojem pracy w firmie oraz dużymi kosztami.

Więcej o Azure Site Recovery oraz Azure Backup

Narzędzia do archiwizacji danych

Opis strategi, narzędzi i technik informatycznych do archiwizacji danych firmowych. Dane firmy zapisane na serwerach i macierzach dyskowych są jedną z cenniejszych wartości jakie firma posiada, dlatego powinny być właściwie zabezpieczone przed zdarzeniami losowymi lub umyślnym działaniem.

Więcej o narzędziach do archiwizacji danych

VPN - Bezpieczne połączenie oddziałów firmy

Opis technologi VPN do realizacji bezpiecznego połączenia oddziałów firmy oraz zapewnienia bezpiecznej komunikacji dla pracy zdalnej. Bezpieczna infrastruktura teleinformatyczna to jeden z ważniejszych aspektów każdej organizacji. Powinno być zapewnione na każdym poziomie struktury informatycznej w tym w sieciach komputerowych.

Więcej o tunelach VPN