• Partner24 Sp. z o.o. | ul. Fordońska 87 | 85-719 Bydgoszcz

Bezpieczeństwo IT

Foto - Bezpieczeństwo IT

Bezpieczna infrastruktura informatyczna to jedna z najważniejszych cech każdego nowoczesnego systemu w firmie. W dobie wyrafinowanych zagrożeń zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa stanowi nie lada wyzwanie. Zważywszy na hybrydowa strukturę informatyczna w skład której wchodzą serwery w firmie, sieci komputerowe, użytkownicy lokalni oraz pracujący zdalnie a także coraz częściej rozwiązania chmurowe, gdzie cześć naszych danych utrzymywana jest poza siedziba firmy zapewnienie właściwego poziomu bezpieczeństwa wymaga zastosowania różnych technik informatycznych. Nie możemy skupić się jedynie na wybranych aspektach bezpieczeństwa. Właściwe zabezpieczony system informatyczny w firmie powinno składać się z szeregu zabezpieczeń pracujących w różnych obszarach, często pokrywających się. Poprawnie zaprojektowany system bezpieczeństwa informatycznego nawet w przypadku przełamania jednego z zabezpieczeń ciagle powinien stanowić zaporę przed atakiem z zewnątrz bądź złośliwym oprogramowaniem. Projektując zabezpieczenia nie możemy się jedynie skupić na nich samych, powinnismy mieć na uwadze wszystkie elementy systemu jak serwery, oprogramowanie, stacje klienckie, sieci komputerowe, sieci bezprzewodowe itd.. Elementy te powinny być dobrane, skonfigurowane oraz administrowane w taki sposób aby same z siebie zapewniały określony poziom bezpieczeństwa akceptowany przez zarząd firmy. Specjalistyczne aktywne systemy bezpieczeństwa powinny stanowić dodatek do infrastruktury IT, ale niej powinnismy polegać jedynie na nich. 

Zgodnie z normami bezpieczeństwa ISO 27001 zabezpieczenie infrastruktury IT nie polega jedynie na wdrożeniu odpowiednich środków informatycznych. Ważnym elementem, w którym nasza firma doradza, to zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa fizycznego oraz wdrożenie określonych procedur dostępu do systemu IT. Należy również pamiętać, ze bezpieczeństwo IT to ciągły proces a nie jednorazowy projekt.


Nasza firma projektuje i konfiguruje zaawansowane rozwiązania umożliwiające budowę skutecznych systemów bezpieczeństwa niezależnie od wielkości bądź struktury firmy.  

VPN - Bezpieczne połączenie oddziałów firmy

Opis technologi VPN do realizacji bezpiecznego połączenia oddziałów firmy oraz zapewnienia bezpiecznej komunikacji dla pracy zdalnej.

Więcej o tunelach VPN