• Partner24 Sp. z o.o. | ul. Fordońska 87 | 85-719 Bydgoszcz

Narzędzia do archiwizacji danych

W świecie IT znane jest powiedzenie, ze ludzie dzieła się na tych co archiwizujące dane oraz na tych co będą archiwizować. Dane firmy zapisane w systemach informatycznych są jedną z cenniejszych wartości jakie firma posiada. Dział IT nie powinien jedynie skupiać się na bieżącej administracji serwerami Linux bądź Windows, czy zadaniami związanymi z funkcjonowaniem sieci komputerowej w firmie. Powinien natomiast wypracowanie prawidłową strategię zabezpieczenia danych przed zniszczeniem. Ponadto strategia archiwizacji powinna być zapisana w dokumencie DRP  (Disaster Recovery Plan) i BCP(Business Continuity Plan) oraz przestrzegać zasady 3-2-1, czyli trzy niezależne zbiory kopii zapasowej, przechowywane na dwóch typach nośników przy czym jeden powinien znaleźć się poza miejscem gdzie dane są gromadzone. Dobrze przygotowany i wdrożony plan archiwizacji powinien uchronić dane firmowe przed zniszczeniem. Utrata danych jest szczególnie bolesna dla firmy, które zawsze w takim przypadku tracą pieniądze. Firmy, które doświadczyły znacznej utraty danych, a nie posiadały odpowiednich procedur DRP oraz BCP i prawidłowej strategii archiwizacji, niejednokrotni nie są w stanie kontynuować działalności. Ze względu na ogrom danych jakie dzisiaj są przetwarzane oraz ilość i poziom skomplikowania systemów informatycznych wykonanie archiwizacji danych nie jest takie proste jak mogło by się wydawać. W celu zapewnienia optymalnego wykorzystania przestrzeni na backup oraz optymalnego wykorzystania okna backupowego należy zastosować właściwe technologie informatyczne:

  • RAID - Rozwiązanie wykorzystuje dwa lub więcej dysków, które współpracują ze sobą. Dane z systemu informatycznego zapisywane są w taki sposób, że utrata jednego bądź więcej dysków w grupie nie ma wpływu na możliwość odczytu dany. Sposób zapisu danych na dyskach ma wpływ na wydajność całej grupy oraz poziom nadmiarowości danych, co przekłada się na ilość dysków, która może ulec awarii w grupie a jednocześnie nie spowodować utraty danych. Na podstawie powyższych parametrów wyróżnia się kilka typów RAID.
  • Snapshot/Migawka - Jest to technika umożliwiająca dostęp do starczej wersji danych, gdy już zostały nadpisane przez nową wersję. Technika jest szeroko wykorzystywana w maszynach wirtualnych czy macierzach dyskowych znacząco zmniejszająca zbiory danych, które należy przetworzyć podczas archiwizacji w okienku backupowym. Migawki umożliwiają szybki dostęp do ostatnich wersji plików czy maszyn wirtualnych. Rozwiązanie pozwala na szybkie odtworzenie danych w przypadku ataków typu ransomware.
  • Replikacja - metoda kopiowania zachowująca konsystencję danych, czyli spójność logiczną, wykorzystywana do przenoszenia maszyn wirtualnych lub danych zgromadzonych na macierzach dyskowych. Replikacja często wykorzystuje migawki bądź dziennik logów.

Nasza firma wykorzystuje powyższe technologie i wdraża usługi informatyczne dla firm związane z przygotowaniem strategii archiwizacji danych. W zależności od środowiska klienta proponujemy kilka rozwiązań.
 

  • Wykorzystujemy oprogramowanie FreeNas - jest to rozwiązaniem oparte o system FreeBSD wykorzystywane jako magazyn do przechowywania danych. FreeNas wspiera system plików ZFS, który umożliwia wykorzystanie migawek, szyfrowanie danych, replikacje. Oprogramowanie wspiera najpopularniejsze systemy plików jak NFS, SMB, AFP, iSCSI.
  • Macierze dyskowe QNAP/Netgear/Synology - macierze dyskowe posiadają oprogramowanie umożliwiające synchronizację danych z wybranego źródła. Macierz może być inicjatorem transmisji oraz magazynem do przechowywania danych. Urządzenia wspierają migawki i replikację.
  • Macierze NetApp/EMC - zaawansowane macierze dyskowe służące do przechowywania danych, dedykowane do systemów wirtualnych. Wykorzystujemy wbudowane funkcjonalności związane z migawkami i replikacja danych pomiędzy urządzeniami
  • Veeam Backup & Replication - jest to zaawansowane oprogramowanie służące do archiwizacji systemów wirtualnych opartych o VMWare lub Hyper-V. Oprogramowanie wykorzystuje API systemów VMWare Hyper-V, integruje się z urządzeniami NAS/SAS środowisk wirtualnych, minimalizując czas potrzebny do wykonania kopii zapasowej. System zapewnia konsystencje, spójność danych na poziomie aplikacji. Oprogramowanie umożliwia replikacje danych pomiędzy klastrami oraz wysyłanie ich do publicznej chmury jak Azure czy AWS. Najnowsze wersje oprogramowania wspierają wykonywanie pełnych kopii maszyn w środowiskach on-promise.
  • Azure Backup - zbiór narzędzi umożliwiający wykonywanie kopii zapasowej bezpośrednio do chmury Azure, wpiera spójność danych na poziomie aplikacji