• Partner24 Sp. z o.o. | ul. Fordońska 87 | 85-719 Bydgoszcz

Wirtualizacja

Foto - Wirtualizacja

Wirtualizacja infrastruktury IT jest to jedna z najczęściej wykorzystywanych technologii oraz istotny element rozwiązań informatycznych w firmach każdej wielkości. Umożliwia ona optymalizację wykorzystywanych zasobów oraz uruchomienie wielu maszyn wirtualnych na jednym serwerze fizycznym. Przy wykorzystaniu wirtualizacji buduje się klastry, są to obiekty składające się z kilku fizycznych serwerów oraz z współdzielonej pamięci masowej. Projektuje się je w taki sposób, że awarii jednego elementu w klastrze nie ma wpływu na ciągłość pracy maszyn wirtualnych działających na nim. Dodatkową zaletą systemów klastrowych jest możliwość szybkiego wykreowania dodatkowych serwerów logicznych w ramach posiadanej infrastruktury praktycznie bez kosztowo. Nowo wykreowane maszyny mogą być kopią już działających systemów i służyć jako poligon doświadczalny podczas aktualizacji czy zmian w oprogramowaniu.

Kontroler sieci bezprzewodowej WLAN

Cechy oraz funkcjonalność zarządzalnej sieci bezprzewodowej WiFi

Więcej o kontrolerze sieci bezprzewodowej

Segmentacja lokalnej sieci komputerowej

Wirtualne sieci lokalne (VLAN) umożliwiają podział fizycznej sieci komputerowej na logiczne, odizolowane segmenty.

Więcej o lokalnej sieci komputerowej