• Partner24 Sp. z o.o. | ul. Fordońska 87 | 85-719 Bydgoszcz

Wirtualizacja

Foto - Wirtualizacja

Wirtualizacja infrastruktury IT jest to jedna z najczęściej wykorzystywanych technologii oraz istotny element rozwiązań informatycznych w firmach każdej wielkości. Umożliwia ona optymalizację wykorzystywanych zasobów oraz uruchomienie wielu maszyn wirtualnych na jednym serwerze fizycznym. Przy wykorzystaniu wirtualizacji buduje się klastry, są to obiekty składające się z kilku fizycznych serwerów oraz z współdzielonej pamięci masowej. Projektuje się je w taki sposób, że awarii jednego elementu w klastrze nie ma wpływu na ciągłość pracy maszyn wirtualnych działających na nim. Dodatkową zaletą systemów klastrowych jest możliwość szybkiego wykreowania dodatkowych serwerów logicznych w ramach posiadanej infrastruktury praktycznie bez kosztowo. Nowo wykreowane maszyny mogą być kopią już działających systemów i służyć jako poligon doświadczalny podczas aktualizacji czy zmian w oprogramowaniu.

Azure Site Recovery oraz Azure Backup - ochrona danych w firmie

Usługi chmurowe Microsoft Azure udostępniają narzędzia do zachowania ciągłości pracy firmy i odzyskiwani danych po awarii. Zachowanie ciągłości pracy ma krytyczne znaczenie dla aplikacji biznesowych. Brak dostępu do krytycznych aplikacji biznesowych często wiąże się z przestojem pracy w firmie oraz dużymi kosztami.

Więcej o Azure Site Recovery oraz Azure Backup

Kontroler sieci bezprzewodowej WLAN

Cechy oraz funkcjonalność zarządzalnej sieci bezprzewodowej WiFi. Stabilna sieć bezprzewodowa ma szczególne znaczenie w przypadku rozwiązań przemysłowych, środkiem do celu może być wdrożenie kontrolera sieci WiFi.

Więcej o kontrolerze sieci bezprzewodowej

Segmentacja lokalnej sieci komputerowej

Wirtualne sieci lokalne (VLAN) umożliwiają podział fizycznej sieci komputerowej na logiczne, odizolowane segmenty. Fizyczna sieć komputerowa może być podzielona na logiczne segmenty, gdzie ruch będzie odseparowany i możliwy jedynie wewnątrz określonego segmentu.

Więcej o lokalnej sieci komputerowej