• Partner24 Sp. z o.o. | ul. Fordońska 87 | 85-719 Bydgoszcz

Wirtualizacja

Foto - Wirtualizacja

Wirtualizacja infrastruktury IT jest jedną z najczęściej wykorzystywanych technologii oraz istotnym elementem rozwiązań informatycznych w firmach każdej wielkości. Umożliwia ona optymalizację wykorzystywanych zasobów oraz uruchomienie wielu maszyn wirtualnych na jednym serwerze fizycznym. Przy wykorzystaniu wirtualizacji buduje się klastry, są to obiekty składające się z kilku fizycznych serwerów oraz z współdzielonej pamięci masowej. Projektuje się je w taki sposób, że awaria jednego elementu w klastrze nie ma wpływu na ciągłość pracy maszyn wirtualnych działających na nim. Dodatkową zaletą systemów klastrowych jest możliwość szybkiego wykreowania dodatkowych serwerów logicznych w ramach posiadanej infrastruktury praktycznie bez kosztowo. Nowo wykreowane maszyny mogą być kopią już działających systemów i służyć jako poligon doświadczalny podczas aktualizacji czy zmian w oprogramowaniu.

Serwery i administracja systemami wirtualnymi

Z punktu widzenia systemu operacyjnego, nie ma znaczenia czy jest on uruchomiony na fizycznym serwerze czy maszynie zwirtualizowanej. Występują pewne niuanse jeśli chodzi o same wirtualizatory i dostęp do zasobów sprzętowych serwera hostującego usługę. Nie wszystkie zasoby są bezpośrednio dostępne dla systemu operacyjnego maszyny hostowanej, np. porty USB. Z drugiej strony odcięcie się maszyny wirtualnej od specyficznych komponentów serwera jest pożądaną własnością z punktu widzenia migracji maszyny wirtualnej pomiędzy węzłami klastra. Systemy projektuje się w taki sposób aby były uniezależnione od określonych zasobów sprzętowych wykorzystując odpowiednie konwertery sieciowe. Sama administracja systemem operacyjnym maszyny wirtualnej odbywa się w podobny sposób jak ma to miejsce w przypadku systemu osadzonego na serwerze fizycznym.

Klaster

Klastry zabezpieczające odporne na awarie poprzez redundancję poszczególnych elementów są coraz bardziej popularnymi rozwiązaniami nawet w niewielkich firmach. Dzięki wykorzystaniu technologii vSAN można zrezygnować z zakupu relatywnie drogich macierzy dyskowych i wykorzystywać serwery jako host usługi hyperconwergentnej, które zawierają miedzy innymi przestrzeń na gromadzenie danych bezpośrednio na zasobach serwerowych.

Wykorzystanie klastra nie ogranicza się jedynie do uruchamiania serwerów Linux czy serwerów Windows. Coraz częściej dostawcy sprzętu dostarczają swoje rozwiązania jedynie jako oprogramowanie do zainstalowania na klastrze bez potrzeby zakupu fizycznego urządzenia. Rozwiązanie to jest tańsze w uruchomieniu i utrzymaniu niż zakup urządzenia ponieważ nie musimy dodatkowo płacić za hardware, funkcjonalność wysokiej dostępności jest w standardzie i wynika z zasady funkcjonowania klastra i wirtualizacji. Także łatwiejsza jest administracja oraz wykonywanie kopii zapasowej. Do najczęściej spotykanych rozwiązań dostarczanych jako oprogramowanie a nie hardware należą kontrolery sieci WiFi, systemy bezpieczeństwa w tym filtry poczty elektronicznej czy ruchu WWW.
 

Konteneryzacja

Kontenery to nowy trend w wirtualizacji. Oprogramowanie do konteneryzacji jak Docker umożliwia budowanie prototypowych obrazów zawierających wszystkie niezbędne biblioteki i ustawienia wymagane przez aplikacje. Kontenery w odróżnieniu od klasycznej wirtualizacji dzielą zasoby systemu operacyjnego na którym są uruchamiane. Wirtualizacja na poziomie systemu operacyjnego ma kilka zalet, najważniejsza z nich to ujednolicenie środowisk deweloperskich, testowych i produkcyjnych co przekłada się bezpośrednio na szybkość wdrożenia oraz zmniejszenie ilości błędów podczas wgrywania aktualizacji oprogramowania. Kontenery świetnie się nadają do skalowania poziomego zasobów. 

Macierz dyskowa

W każdej firmie powinna znaleźć się przestrzeń do gromadzenia danych. W zależności od koncepcji, czy dana firma korzysta z rozwiązań chmurowych czy decyduje się na utrzymanie własnej infrastruktury IT powinna wybrać macierz dyskowa lub zestaw macierzy do przechowywania danych.

Więcej o macierzach dyskowych

vSAN klaster dwuwęzłowy

vSAN to rozwiązanie firmy VMWare służące do wdrożenia infrastruktury hyperconwerygentnej. Platforma zawiera w sobie element umożliwiające programowe definiowanie warstwy obliczeniowej, sieciowej oraz warstwy nośników danych.

Więcej o usłudze vSAN

Azure Site Recovery oraz Azure Backup - ochrona danych w firmie

Usługi chmurowe Microsoft Azure udostępniają narzędzia do zachowania ciągłości pracy firmy i odzyskiwani danych po awarii. Zachowanie ciągłości pracy ma krytyczne znaczenie dla aplikacji biznesowych. Brak dostępu do krytycznych aplikacji biznesowych często wiąże się z przestojem pracy w firmie oraz dużymi kosztami.

Więcej o Azure Site Recovery oraz Azure Backup

Kontroler sieci bezprzewodowej WLAN

Cechy oraz funkcjonalność zarządzalnej sieci bezprzewodowej WiFi. Stabilna sieć bezprzewodowa ma szczególne znaczenie w przypadku rozwiązań przemysłowych, środkiem do celu może być wdrożenie kontrolera sieci WiFi.

Więcej o kontrolerze sieci bezprzewodowej

Segmentacja lokalnej sieci komputerowej

Wirtualne sieci lokalne (VLAN) umożliwiają podział fizycznej sieci komputerowej na logiczne, odizolowane segmenty. Fizyczna sieć komputerowa może być podzielona na logiczne segmenty, gdzie ruch będzie odseparowany i możliwy jedynie wewnątrz określonego segmentu.

Więcej o lokalnej sieci komputerowej