• Partner24 Sp. z o.o. | ul. Fordońska 87 | 85-719 Bydgoszcz

Backup i replikacja danych

Foto - Backup i replikacja danych

Przygotowanie zaplecza teleinformatycznego na katastrofę, w wyniku której dane zostaną utracone jest niezwykle ważne. Każda firma powinna dbać o swoje bezpieczeństwo, a rozwój technologii sprawia, że w sieci mamy coraz więcej danych. Dlatego takie działania jak backup czy replikacja danych są niezbędne dla zachowania ciągłości działania.

Jak uchronić się przed stratą?

Dziś gromadzimy dane w sieci – to ułatwia pracę i ją przyspiesza. Dlatego warto, byś na kwestie bezpieczeństwa spojrzał z nieco innej strony. Zawsze może zdarzyć się tak, że utracisz dane, na których Ci zależy. Dlatego wykonanie kilku czynności musi być obowiązkiem. Ciągłość infrastruktury teleinformatycznej powinna zostać zachowana niezależnie od okoliczności. Obecnie znamy dwa podstawowe sposoby na zachowanie danych. Całość zarządzania danymi, czyli archiwizacja danych, skupia się na szerokich działaniach, mających na celu ochronę danych, ale i zarządzanie nimi. Pierwszy ze sposobów to tzw. kopia zapasowa, czyli backup. Drugim jest replikacja danych, która z kopią bywa mylona.

Po co nam archiwizacja?

Archiwizacja danych jest sposobem przenoszenia danych z jednego nośnika pamięci na drugi. Pozwala to nie tylko na ich ochronę i przed utratą oraz wprowadza dodatkowe zabezpieczenia, ale także na hierarchiczne zarządzanie pamięcią masową. W ten sposób pliki rzadziej używane są przenoszone na nośniki wolniejsze i tańsze. Cały proces archiwizacji jest odpowiedzią na ryzyko utraty danych – daje gwarancję utrzymania ciągłości infrastruktury teleinformatycznej. Proces archiwizacji nie pozbawia użytkownika dostępu do danych, a jedynie je klasyfikuje i szereguje na innym nośniku.

Backup to nie replikacja

Nieco innymi pojęciami są backup oraz replikacja danych. Backup to popularna kopia zapasowa, czyli tworzenie miejsca, w którym dane są składowane w celu ich odtworzenia w razie wystąpienia nieprawidłowości w działaniu systemu. Dane w kopii zapasowej są niedostępne przy normalnej pracy systemu. Z kolei replikacja danych jest procesem powielania danych lustrzanych. Wykonywana jest pomiędzy różnymi serwerami baz danych. Replikacja nie musi jednak dotyczyć tylko i wyłączenie systemów bazodanowych. Może dotyczyć także niezależnego kopiowania danych między serwerem a klientem.

Kiedy backup, kiedy replikacja?

Backup jest kopią zapasową, która musi być wykonana według zasady 3-2-1. Zawsze wykonuje się go w trzech egzemplarzach, by zapobiec uszkodzeniu pliku źródłowego i skopiowanego. Używa się do tego dwóch nośników, by jedna awaria nie zniszczyła kilku plików backupu. Jedna kopia musi być przechowywana w innym miejscu, najczęściej dziś dzieje się to w chmurze. Jeśli jednak zależy nam na replikacji danych, a więc przygotowaniu ich do odtworzenia środowiska IT po znacznych zniszczeniach, musimy wybrać jedną z możliwości odpowiadających statusowi danych. Ważne, by pilnować właściwego, uaktualnianego odbicia lustrzanego.

Przywracanie ciągłości infrastruktury – procedury

Właściwe działania archiwizacyjne czy replikowania danych muszą być opisane w specjalnym dokumencie. DRP, a więc Disaster Recovery Plan, zawiera procedury, których należy przestrzegać przed uszkodzeniem danych właściwych oraz w jego trakcie i po nim. Dzięki temu można przywrócić ciągłość pracy infrastruktury IT, nawet po szczególnie dotkliwej utracie danych.

Jak funkcjonuje DRP?

W taki sposób nasza firma zajmuje się archiwizacją i backupem oraz replikacją danych. Posiadamy wówczas wiedzę, jak postępować – zawsze dobieramy bowiem rozwiązanie techniczne do oczekiwań i możliwości klienta. Wszystko w tym aspekcie zależy od poziomu skomplikowania. Całe działanie może opierać się o wykorzystanie mechanizmów replikujących dane do zapasowego ich centrum. Kontrola może jednak także opierać się o monitoring procedur archiwizacji danych i ich modyfikację.

Zarówno backup danych, jak i replikacja i ich archiwizacja służą zabezpieczeniu środowiska IT i jego odtworzeniu, gdy nie będziemy mieli do niego dostępu z powodu katastrofy lub działań ludzkich. Przygotowanie procedur i ich wdrożenie jest więc podstawową formą ochrony.

Usługi archiwizacji i replikacji danych dla firm

Archiwizacja jak i replikacja danych jest jednym z gwarantów odzyskania środowiska teleinformatycznego po wystąpieniu katastrofy naturalnej lub wywołanej przez człowieka. Właściwie przygotowana archiwizacja jak i replikacja danych powinna być opisana w dokumencie DRP (Disaster Recovery Plan). Dokument zawiera zbiór procedur oraz czynności, które należy wykonać przed, w trakcie oraz po katastrofie w celu przywrócenia ciągłości pracy infrastruktury IT. Na podstawie dokumentu DRP realizowana jest część techniczna zapewnienia ciągłości pracy. Wraz z klientem dobieramy właściwe rozwiązanie techniczne. W zależności od skomplikowania zagadnienia oraz poziomu ochrony archiwizacja może sprowadzać się do wykonania skryptów kopiujących dane po wykorzystanie mechanizmów replikujących maszyny wirtualne/dane do zapasowego centrum danych. Nasza firma świadczy także usługi związane z monitoringiem procedur archiwizacji danych.

Nasza firma świadczy usługi w zakresie doboru sprzętu oraz oprogramowania do wykonywania backupu jak i replikacji danych. 

Azure Site Recovery oraz Azure Backup - ochrona danych w firmie

Usługi chmurowe Microsoft Azure udostępniają narzędzia do zachowania ciągłości pracy firmy i odzyskiwani danych po awarii. Zachowanie ciągłości pracy ma krytyczne znaczenie dla aplikacji biznesowych. Brak dostępu do krytycznych aplikacji biznesowych często wiąże się z przestojem pracy w firmie oraz dużymi kosztami.

Więcej o Azure Site Recovery oraz Azure Backup

Narzędzia do archiwizacji danych

Opis strategi, narzędzi i technik informatycznych do archiwizacji danych firmowych. Dane firmy zapisane na serwerach i macierzach dyskowych są jedną z cenniejszych wartości jakie firma posiada, dlatego powinny być właściwie zabezpieczone przed zdarzeniami losowymi lub umyślnym działaniem.

Więcej o narzędziach do archiwizacji danych