• Partner24 Sp. z o.o. | ul. Fordońska 87 | 85-719 Bydgoszcz

Oprogramowanie do zarządzania firmą ERP

Nasza firma jest autorem własnego systemu do zarządzania produkcją ERP (ang. Enterprise Resource Planning). Zadaniem systemów klasy ERP jest integracja wszystkich istotnych danych generowanych przez procesy biznesowe w jednym miejscu. Systemy ERP umożliwiają połączenie wszystkich działów występujących w danej firmie pozwalając na usprawnienie zarządzania,  bieżącą kontrolę przebiegu procesów produkcyjnych oraz  generowanie raportów umożliwiających podjęcie trafnych decyzji biznesowych przez kadrę zarządzającą.

Wiemy, że każda organizacja ma swoją specyfikę działania, która nierzadko stanowi o przewadze rynkowej. Dlatego nasze rozwiązanie, niczym budowlę z klocków, można w dowolny sposób modyfikować i dostosowywać do potrzeb Klienta. Jesteśmy producentem oraz wdrażamy oprogramowanie dla firm przez co możemy dostosować je bardzo dokładnie do potrzeb i wymagań klienta. Cechą charakterystyczną naszego systemu ERP jest jego elastyczność w ścisłym dostosowaniu funkcji do wymagań i specyfiki każdego przedsiębiorstwa. Nasz bydgoski zespół programistów ciągle ulepsza oprogramowanie i dostarcza nowe funkcjonalności.

W ramach naszego systemu ERP funkcjonują następujące moduły: handel, magazyn, moduł finansowy, logistyka, obieg dokumentów, moduł serwisowy oraz analityka. Ocena rzeczywistych potrzeb danej firmy pozwala na wybranie optymalnego rozwiązania w postaci wdrożenia całego systemu ERP bądź zaadaptowania tylko części modułów. Nasz program możemy zintegrować z dowolnym rozwiązaniem pracującym w Państwa firmie. Zespół programistów posiada doświadczenie w integracji systemów ERP z rozwiązaniami typu CAD/PDM, oprogramowaniem finansowo księgowym jak Enova, Optima, SAP oraz z dedykowanymi systemami obsługi urządzeń. Program ERP do zarządzania produkcją wdrażamy na terenie całego kraju.
 

Dowiedz się więcej o systemie do zarządzania produkcją.

Produkcja

 • Zlecenie produkcyjne
 • Technologie wykonania
 • Generowanie planów produkcyjnych
 • Ocena zapotrzebowania materiałowego
 • Ocena zapotrzebowania na park maszynowy
 • Harmonogramowanie produkcji
 • Rozliczenie produkcji
 • Dostęp do dokumentacji technologicznych bezpośrednio na produkcji
 • Wyliczanie normatywnego kosztu produktu
 • Kalkulacja faktycznych kosztów wytworzenia
 • Współpraca z terminalami produkcyjnymi
 • Zarządzanie jakością produkcji
 • Generowanie certyfikatów, atestów
 • Zarządzanie wykonaniem produkcji

Handel

 • Zamówienia zakupu
 • Oferty sprzedaży
 • Zamówienia sprzedaży
 • Awizacja dostaw i wydań
 • Obsługa dokumentów celnych SAD/PZC
 • Zaawansowane cenniki
 • Kreator indeksów towarowych

Magazyn

 • Generowanie dokumentów magazynowych PZ/WZ/PW/RW/MM
 • Obsługa jednostek logistycznych
 • Obsługa nośników magazynowych
 • Obsługa adresów magazynowych
 • Identyfikacja towaru powierzonego
 • Obsługa kodów kreskowych GS1
 • Współpraca z kolektorami danych

Moduł finansowy

 • Faktury sprzedaży
 • Faktury zakupu
 • Obsługa zgłoszeń celnych SAD/PZC
 • Paragony
 • Obsługa kasy
 • Banki
 • KP/KW

Logistyka

 • Obsługa kontraktów logistycznych oraz realizacji
 • Obsługa frachtów
 • Zarządzanie nośnikami oraz kontenerami
 • Rozliczenie kosztów oraz przychodów
 • Zarządzanie stanem towarów na terminalach
 • Współpraca z kolektorami danych

Obieg dokumentów

 • Definiowanie stanów dokumentów
 • Definiowanie ścieżek obiegu dokumentów
 • Obsługa załączników

Moduł serwisowy

 • Zlecenie serwisowe wewnętrze
 • Zlecenie serwisowe zewnętrzne
 • Rozliczanie kosztów zleceń
 • Rozliczanie materiałów
 • Współpraca z kolektorami danych

Analityka

 • Generowanie raportów w formie modyfikowanych tabel przestawnych
 • Generowanie predefiniowanych raportów