• Partner24 Sp. z o.o. | ul. Fordońska 87 | 85-719 Bydgoszcz

Oprogramowanie do zarządzania magazynem WMS

Program magazynowy klasy WMS (ang. Warehouse Management System) to narzędzie informatyczne służące do wsparcia zarządzania magazynem, począwszy  od przyjęcia towaru, jego lokalizacji oraz kontroli stanu magazynowego, aż po proces wydania. Towar w magazynie identyfikowany jest przez unikatowy kod jednostki logistycznej, ewentualnie numer partii oraz inne cechy związane z konkretnym wdrożeniem np. termin ważności. Program obsługuje outsourcing magazynowy, a towar może być dodatkowo identyfikowany danymi właściciela. Szczególnym zadaniem realizowanym w ramach systemu WMS jest bezbłędna lokalizacja towarów w magazynie oraz kontrola przebiegu obrotu magazynowego. System dostarcza informacji dotyczących stanu magazynowego według wielu różnych kryteriów oraz umożliwia sprawną lokalizację każdej partii towaru i każdej pojedynczej przesyłki. W systemie WMS operator może wygenerować odpowiednią etykietę i oznaczyć nią jednostki towarowe w momencie przyjmowania towaru do magazynu lub przyjąć do systemu informacje zawarte na etykiecie nadanej jej wcześniej przez inny podmiot.

Szereg czynności wykonywanych jest bezpośrednio przez pracowników. Są oni wyposażeni w bezprzewodowe kolektory danych z funkcją odczytu kodu kreskowego lub etykiety RFID, na których potwierdzają wykonywane operacje. Pozwala to na uzyskanie obrazu stanów magazynowych w czasie rzeczywistym oraz umożliwia łatwy dostęp do pełnej historii zdarzeń zachodzących w magazynie.

Program WMS można w łatwy sposób zintegrować z innymi procesami występującymi w firmie, zwłaszcza w zakresie sprzedaży, zakupów jak i księgowości. Program może także stanowić integralną cześć naszego systemu ERP. Program WMS do zarządzania magazynem wdrażamy na terenie całego kraju.

Dowiedz się więcej o programie do zarządzania magazynem WMS.

Przyjęcia

 • Obsługa zlecenia przyjęcia zewnętrznego
 • Obsługa zlecenia przyjęcia wewnętrznego - przyjęcie z produkcji
 • Obsługa opakowań zwrotnych
 • Zarządzanie rozmieszczeniem towarów
 • Generowanie wzorów jednostek logistycznych
 • Obsługa zwrotów i reklamacji
 • Zarządzanie rozładunkiem
 • Obsługa danych logistycznych
 • Obsługa załączników do przyjęć, system DMS

Wydania

 • Obsługa zlecenia wydania zewnętrznego
 • Obsługa zlecenia wydania wewnętrznego - wydanie na produkcję
 • Obsługa opakowań zwrotnych
 • Optymalizacja tras dostaw
 • Zarządzanie załadunkiem
 • Obsługa danych logistycznych
 • Obsługa załączników do wydań, system DMS

Kompletacja

 • Obsługa zlecenia kompletacji
 • Podział zleceń kompletacji na poszczególne strefy
 • Obsługa opakowań zwrotnych
 • Szybka inwentaryzacja

Logistyczny

 • Obsługa frachtów
 • Obsługa nośników
 • Obsługa kontenerów
 • Zarządzanie nośnikami na placu

Analityka

 • Rejestrowanie czasu poszczególnych operacji
 • Generowanie raportów w formie modyfikowanych tabel przestawnych
 • Generowanie predefiniowanych raportów