• Partner24 Sp. z o.o. | ul. Fordońska 87 | 85-719 Bydgoszcz

Sieci rozległe WAN

Foto - Sieci rozległe WAN

Współczesna komunikacja przedsiębiorstwa wymaga integracji środowisk teleinformatycznych, rozmieszczonych na dużych przestrzeniach, ale współpracujących ze sobą ściśle. Zdalny dostęp do jednej bazy danych umożliwia poprawę jakości obsługi i umożliwia łatwiejszy przepływ informacji. Temu też służą rozległe sieci internetowe, czyli wide area network, w skrócie sieć WAN.


Jak sieć WAN wspomaga firmę?

    Rozległa sieć komputerowa WAN jest największą znaną nam siecią. Tworzy się ją po to, by wykraczać poza ramy geograficzne w połączeniu urządzeń elektronicznych. Najczęściej stanowiona jest w firmach, które potrzebują połączenia między filiami czy działami, które z przyczyn naturalnych umiejscowione są w znacznej odległości od siebie. Celem jest budowa połączenia – stabilnego i bezpiecznego – informatycznego między oddziałami firmy, by ułatwić integrację ich środowisk. 

Główne cechy rozległej sieci komputerowej

    Sieć WAN z natury rozciąga się na szerokim obszarze geograficznym. Jest w stanie połączyć ze sobą urządzenia znajdujące się na innych kontynentach. Wykorzystując różne odmiany transmisji szeregowej, korzysta się z usług operatorów telekomunikacyjnych, właściwych dla danego obszaru. Ich charakterystyka jest dwuwarstwowa. Sieci obecne są w warstwie fizycznej, ale także łącza danych modelu odniesienia. W skrócie sieć WAN łączy ze sobą liczne, rozproszone geograficznie sieci lokalne komputerów i wiąże urządzenia ze sobą.

Techniczne aspekty instalacji sieci WAN

    Podstawowym sposobem łączenia sieci rozległą siecią komputerową jest wykorzystanie połączenia dedykowanego lub połączenia VPN w publicznej sieci internetowej. Wszystko zależy od sposobu przesyłania danych, jednak technicznie wiąże się to z funkcjonowaniem różnego rodzaju protokołów, które odpowiadają nie tylko za szeregowanie danych i ich właściwy przesył, ale także za techniczny aspekt wiązania sieci ze sobą. Jest to zależne od wykorzystywanej techniki łączenia. Efektem jest jednak powiązanie sieci, a wiec i danych komputerowych, w siedzibie firmy np. w Warszawie z siecią filii np. w Szczecinie.

Kwestia bezpieczeństwa

    Znakiem zapytania oznaczane jest bezpieczeństwo, gdyż z perspektywy laika rozległa sieć WAN musi mieć szereg miejsc niepewnych, gdzie dane mogą ominąć właściwy korytarz główny przesyłu. Zawsze należy wziąć pod uwagę te kwestie, niezależnie od tego z jakiego sposobu łączenia się skorzysta. W tym wypadku stosuje się specjalne algorytmy kryptograficzne, które szyfrują dane. Duże znaczenie w tym kontekście odgrywa także ustalenie reguł firewall. Jest to jednak oparte o dobranie właściwego trasowania, czyli tzw. routingu. Jest to wyznaczanie odpowiedniej trasy przesyłu pakietu danych we wnętrzu sieci komputerowej. 

Protokoły trasowania

    Znaczenie trasowania w przesyle danych w sieciach rozległych WAN jest niezwykle duże. Nadrzędnym jego celem jest dopasowanie najlepszej ścieżki, którą pakiet danych dotarłby od nadawcy do odbiorcy. Kluczem jest jednak zrozumienie działania sieci WAN. Dzięki temu będzie można ustawić odpowiednie protokoły trasowania, które będą uwzględniały inne wartości, np. priorytet pakietu czy omijanie natężenia ruchu. W tym wypadku celem jest jak najbezpieczniejsze przesyłanie danych, nie tylko w oparciu o odpowiednie szyfrowanie ich, ale także poprzez dynamicznie zmieniającą się prognozę najskuteczniejszej drogi prowadzącej pakiet danych od nadawcy do odbiorcy wewnątrz utworzonej sieci WAN. 

Analiza i wdrażanie sieci dla firm

    Techniczne aspekty tworzenia rozległej sieci internetowej są niezwykle zawiłe, dlatego wybór odpowiedniego rozwiązania należy pozostawić firmie, która ma doświadczenie i wiedzę. Dzięki temu dane będą chronione w sposób szczególny i z uwzględnieniem każdego ich aspektu, a jednocześnie urządzenia zostaną trwale połączone jedną siecią komputerową. Całość procesu musi być jednak poprzedzona gruntowną analizą możliwości i potrzeb klienta oraz właściwą formą wdrażania całego systemu, poprzez właściwą konfigurację środków informatycznych.
    Stawiając na jakość i perfekcję obsługi sieci rozległych WAN, firma gwarantuje sobie bezpieczeństwo, stabilność działania oraz sposób, w jaki dane będą migrować na duże odległości poprzez właściwe połączenia. 
 

Usługi informatyczne wdrażania sieci komputerowej WAN

Rozległe sieci komputerowe WAN są to sieci, które łączą urządzenia rozmieszczone na dużym obszarach geograficznych. Najczęstrzym wykorzystaniem sieci WAN jest budowa połączenia informatycznego pomiędzy oddziałami firmy. Do realizacji zadnia wykorzystuje się łącza dedykowane lub połączenia VPN w publicznej sieci Internet. W jednym jak i w drugim przypadku należy wziąć pod uwagę bezpieczeństwo przesyłanych danych dlatego stosuje się odpowiednie algorytmy kryptograficzne szyfrujące przesyłane informacje. Istotnym elementem jest także określenie polityki routingu jak i reguł firewalla mają one wpływ na rodzaj ruchu, który jest przekazywany przez sieć WAN. Nasza firma świadczy usługi związane z analizą zapotrzebowania klienta jak i doborem oraz konfiguracją środków informatycznych służących do realizacji zadania.

VPN - Bezpieczne połączenie oddziałów firmy

Opis technologi VPN do realizacji bezpiecznego połączenia oddziałów firmy oraz zapewnienia bezpiecznej komunikacji dla pracy zdalnej. Bezpieczna infrastruktura teleinformatyczna to jeden z ważniejszych aspektów każdej organizacji. Powinno być zapewnione na każdym poziomie struktury informatycznej w tym w sieciach komputerowych.

Więcej o tunelach VPN

Protokoły routingu - Wymiana danych pomiędzy oddziałami firmy

Wykorzystanie protokołów routingu (RIP, OSPF, EIGRP) do określenia polityk wymiany ruchu pomiędzy oddziałami firmy. Wymiana informacji w sieciach komputerowych pomiędzy odległymi podsieciami np. oddziałami firmy, wymaga prawidłowej konfiguracji routingu pakietów IP. Routing może zostać skonfigurowany ręcznie na urządzeniach brzegowych lub można wdrożyć jeden z dostępnych protokołów routingu

Więcej o wymianie danych pomiędzy oddziałami firmy